fotovideo

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie

ustrzyki

zarszyn

 ebukowsko-jpg

izagorz-jpg

etyrawa-jpg

ekomancza-jpg

lesko

zarszyn

brzozow

wbieszczadach.net

wsanok

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem ebesko.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

 

Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ebesko.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Zdjęcia

Internetowa galeria zdjęć Gminy Besko

Zapraszamy do wysyłania zdjęć na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

reklama

120 items tagged "Gmina Besko"

Wyników 1 - 20 z 120

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW / PRZEDSIĘBIORCÓW

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 12, luty 2016 09:05

GMINA BESKO / W związku z zamiarem wdrożenia przez Urząd Gminy w Besku rozwiązań umożliwiających obsługę mieszkańców przez Internet zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem niniejszej ankiety jest zbadanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Ankieta jest anonimowa. Wypełnioną ankietę prosimy o odesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wersja papierowa dostępna jest w Urzędzie Gminy. Dziękujemy

Urząd Gminy Besko
herb besko

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 10, luty 2016 14:49

BESKO / W dniu 10 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Besko miała miejsce XIV sesja Rady Gminy Besko. Z porządku obrad usunięto punkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Włączono do obrad punkt 14 dotyczący uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.

DSC03857 Kopiowanie

Radni jednomyślnie przyjęli sześć uchwał, w tym dwie uchwały budżetowe oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Besko, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Besko (ulicę boczną do ulicy Kolejowej nazwano ulicą Północną), podjęcia uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Radni uchwalili również, ale niejednomyślnie, uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku. Nowym przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego w radzie została Małgorzata Florian, która zastąpiła na tym stanowisku Zofię Bocoń.

Radni odrzucili dwie uchwały, obie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Zmiany w budżecie wynikły z trzech przedsięwzięć, do których realizacji na najbliższe lata przygotowuje się Gmina Besko. Mianowicie: przebudowy i budowy poddasza ZS w Besku, poprawy efektywności energetycznej budynków ZS w Besku oraz rozwój e-usług.

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Wójta Gminy Besko z wykonania uchwał i z działalności między sesjami oraz wolne wnioski i zapytania.

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

Wolne wnioski i zapytania

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP w Gminie Besko

Category: Gmina
Utworzone: środa, 10, luty 2016 14:07

GMINA BESKO / Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Besko już za nami. Poniżej zamieszczamy wyniki wyborów nowych członków Zarządów i komisji rewizyjnych OSP Besko, OSP Poręby i OSP Mymoń.

DSCN8279

Zarządy jednostek OSP

Besko:

1. Jaślar Jan – Prezes
2. Mroczkowski Tomasz –  Naczelnik – Wiceprezes
3. Semenowicz Florian – Wiceprezes
4. Kielar Szymon – Wiceprezes
5. Małek Stanisław – Sekretarz
6. Bury Maciej – Skarbnik
7. Nycz Bartłomiej – Gospodarz
8. Semenowicz Marcin – Członek
9. Czech Michał – Członek

Komisja Rewizyjna
1. Pelczarski Zygmunt – Przewodniczący
2. Szul Tadeusz - Sekretarz
3. Szałankiewicz Arkadiusz – Członek

Poręby:

1. Józefczyk Wojciech – Prezes
2. Zubik Wiesław – Naczelnik – Wiceprezes
3. Józefczyk Mateusz – Wiceprezes
4. Fydryk Józef – Wiceprezes
5. Stapiński Krzysztof – Sekretarz
6. Szybka Piotr – Skarbnik

Komisja Rewizyjna      
1. Gefert Krzysztof – Przewodniczący
2. Szul Lesław – Sekretarz
3. Laner Józef – Członek

Mymoń:

1. Król Henryk – Prezes
2. Czapor Krzysztof – Naczelnik – Wiceprezes
3. Ćwiąkała Józef – Wiceprezes
4. Borzęcki Bernard – Sekretarz
5. Skubel Jan – Skarbnik
6. Penar Bartosz – Gospodarz

Komisja Rewizyjna   
1. Gierlicki Stanisłąw – Przewodniczący
2. Kornasiewicz Paweł – Sekretarz
3. Janik Mariusz - Członek

 

 źródło: OSP Besko

 

Spotkanie konsultacyjne w Besku

Category: Gmina
Utworzone: poniedziałek, 08, luty 2016 09:37

BESKO / W Związku  opracowywaną przez Komendę Główną Policji „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”, z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, w dniu 10 lutego w Urzędzie Gminy w Besku odbędzie się spotkanie konsultacyjne z udziałem władz oraz osób zainteresowanych problemami bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Początek spotkania godz. 9.00 - salka konferencyjna urzędu na II piętrze. 

Urząd Gminy Besko
556659 498965610117830 693676884 n

O G Ł O S Z E N I E XIV Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 05, luty 2016 08:55

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE XIV SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5.    Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Besko.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Besko.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
15.    Wolne wnioski i zapytania.
16.     Zakończenie sesji.

 

Urząd Gminy Besko
herb besko

Gmina Besko przygotowuje wnioski do dwóch programów

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 29, styczeń 2016 08:12

GMINA BESKO / Na XIII, nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy Besko radni podjęli dwie istotne uchwały.

DSC03580-001 Kopiowanie

Pierwsza z nich dotyczyła zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łączących się ze sobą odcinków drogi gminnej – ulicy Kościelnej z droga powiatową na odcinku Wzdów – Besko oraz drogi gminnej (boczna od ul. Leśnej w Mymoniu) z drogą powiatową na odcinku Besko – Mymoń.

– Powiat Sanocki po wstępnych rozmowach zgodził się na takie porozumienie. Zakres wspólnej realizacji obejmuje tylko skrzyżowania łączonych odcinków dróg gminnych z powiatowymi – zaznaczył Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban.

Dzięki nawiązaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sanoku Gmina Besko uzyska dodatkowy punkt w procesie rekrutacji do programu „Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 i 2020” na przebudowę wymienionych dróg. Pośpiech w podjęciu uchwały został podyktowany tym, że nabór trwa do końca miesiąca.

– Ten dodatkowy punkt daje nam szansę, że wniosek zostanie wciągnięty na listę, choć niekoniecznie uzyska dofinansowanie – uzasadniał Wójt Mariusz Bałaban. – Wszystko zależy od tego jak dużo będzie wniosków z większą punktacją niż nasza. Robiliśmy wszystko, by zdobyć jak największą ilość punktów.

Co dalej z wnioskiem i czy Gmina Besko otrzyma dofinansowanie dowiemy się za kilka miesięcy.

Druga z uchwał dotyczyła przystąpienia Gminy Besko do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” Działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”. Do projektu przystąpią również Gmina Sanok i Gmina Solina.

– Uchwała to wynik intensywnych rozmów pomiędzy gminami zainteresowanymi realizacją tego wniosku – mówił Wójt Mariusz Bałaban. – Rozmowy rozpoczęto w gronie pięciu gmin. Przystąpienie do projektu zadeklarowało trzy gminy: Gmina Besko, Gmina Sanok i Gmina Solina.

Zakres projektu obejmie wiele narzędzi, które pozwolą każdemu mieszkańcowi za pomocą systemów elektronicznych oraz Internetu monitorować stan spraw załatwianych w systemie informatycznym Gminy Besko. E-usługi umożliwiłyby prowadzenie płatności oraz wgląd w stan finansów (np. podatków lub opłat za kanalizację) poszczególnego płatnika. Ten system będzie umożliwiał też składanie deklaracji elektronicznych.

Pomysłów na jego wykorzystanie jest bardzo wiele. Jednym z ciekawszych jest utworzenie e-dziennika w Zespole Szkół w Besku, który usprawniłby pracę nauczycieli przy wypełnianiu dokumentów, a rodzicom umożliwił wgląd w oceny, obecności i uwagi swoich dzieci. Niestety na rozstrzygnięcie czy wniosek został zaakceptowany również trzeba będzie poczekać.

Radni jednogłośnie podjęli obydwie uchwały.

at

O G Ł O S Z E N I E Sesja Nadzwyczajna odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 8.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 22, styczeń 2016 14:26

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE NADZWYCZAJNĄ XIII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 8.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Sanok oraz Gminą Solina w celu realizacji projektu „Rozwój e-usług i poprawa dostępności do informacji sektora publicznego Gmin: Sanok, Besko, Solina„.
 6. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Besko, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
herb besko

Mymoń pięknieje

Category: Gmina
Utworzone: poniedziałek, 18, styczeń 2016 08:11

MYMOŃ / Miejscowość Mymoń położona jest w południowej części Gminy Besko, góruje ona nad malowniczą doliną Przełomu Wisłoka. Dzięki podejmowanym licznym inicjatywom i działaniom mieszkańców i władz samorządowych z roku na rok wieś bardzo się zmienia. Tylko w ostatnich dwóch latach za sprawą zrealizowanych projektów, Mymoń zyskał nowe atrakcyjne dla mieszkańców i potencjalnych turystów miejsca. Zaledwie w 2015 roku zagospodarowano na cele rekreacyjne plac w centralnym miejscu miejscowości i wybudowano plac zabaw dla najmłodszych.

miejscowosci mymon2

 

fot. UG Besko

DSC 0012 Kopiowanie Kopiowanie

W ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi” w miejscowości powstała „Mymońlandia”, czyli plac zabaw, który został oficjalnie oddany do użytkowania najmłodszym mieszkańcom Mymonia w czerwcu. Inwestycja została dofinansowana ze środków zewnętrznych, które pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Plac zabaw znajduje się przy budynku Szkoły Podstawowej w Mymoniu. Został wyposażony w zestaw „Przedszkolak”, huśtawki, kiwaki, karuzele, słupki sprawnościowe oraz bezpieczną, gumową nawierzchnię. W ramach tego samego projektu zagospodarowano również plac przy skrzyżowaniu ulicy Osiedlowej z ulicą Olzą. W tym miejscu powstał teren rekreacyjny. Pojawiły się ławeczki, niewielkie ogródki kwiatowe oraz tablice informacyjne o Mymoniu i jego atrakcjach. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 200 tys. zł, z czego kwota uzyskanej dotacji wyniosła prawie 130 tys. zł.

DSC 0013 Kopiowanie Kopiowanie

Z kolei w 2014 roku, tuż przed setną rocznicą wybuchu I Wojny Światowej dzięki staraniom samorządu Gminy Besko, uzyskano wsparcie finansowe od Wojewody Podkarpackiego na renowację zlokalizowanego w mymońskim lesie cmentarza wojennego z okresu I Wojny Światowej. Na tym cmentarzu spoczywają żołnierze polegli na polach bitew w najbliższej okolicy Mymonia. W ramach zaplanowanych prac oczyszczono i uporządkowano teren cmentarza, wykonano ogrodzenie oraz zamontowano 160 betonowych krzyży. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Rymanów urządzono również ścieżkę przez las wiodąca bezpośrednio do cmentarza. Prace zostały ukończone w lipcu 2014 roku.

 

Natomiast w najbliższym czasie samorząd we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Beskiej zaplanował montaż na cmentarzu wojennym tablicy informacyjnej. Ponadto mieszkańcy Mymonia zadecydowali, iż w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok w sąsiedztwie Domu Strażaka zostanie wybudowana scena plenerowa, która z całą pewnością ułatwi organizację imprez realizowanych przez społeczność lokalną.

 

at

Najważniejsza jest radość życia – o Klubie Seniora w Besku FOTO i VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: wtorek, 12, styczeń 2016 07:37

BESKO / "Zawsze się uśmiechaj do życia, przecież kiedyś musi się zrewanżować" - tak brzmi jeden z wpisów w Kronice Klubu Seniora w Besku. Uśmiechu członkom klubu nie brakuje. Seniorzy spędzając ze sobą czas, wypełniają go humorem i dobrymi pomysłami. Dla nich, którzy w większości są osobami samotnymi, co drugi czwartek jest dniem spotkania z przyjaciółmi.

DSC 0780-001 Kopiowanie Kopiowanie

 

 

W większości do Klubu przynależą kobiety, wśród nich jest jeden przysłowiowy „rodzynek” - Józef Skubel, miłośnik szachów, który uczestniczy w wielu turniejach szachowych. Od jesieni 2012 roku funkcję przewodniczącej klubu przejęła Maria Gac, która motywuje swoje koleżanki i kolegę do działania.

Klub Seniora w Besku powstał w 2012 roku. Jak twierdzi Kazimiera Ziemiańska, grupa powstawała przez kilka miesięcy. Na początku były to sporadyczne spotkania kilku seniorów, teraz panie w gronie około trzydziestu osób spotykają się dwa razy w miesiącu, właśnie w czwartki, a jeśli przygotowują się do występów lub wystaw to widują się częściej.

Pierwsze oficjalne spotkanie Klubu Seniora miało miejsce w październiku 2012 roku. Od tego momentu seniorki aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym swojej miejscowości. Biorą udział w każdym wydarzeniu, czy to organizując Dzień Seniora, występując gościnnie w czasie Dożynek w Porębach, czy po prostu przygotowując ozdoby i ciasta na Bożonarodzeniowy Kiermasz. Oprócz tego seniorki organizują dla siebie różnego rodzaju wyjazdy. Do tej pory udało się im zobaczyć wspólnie Myczkowce, Iwonicz, Duklę, Liwocz koło Jasła i Rymanów Zdrój. W działalności Klubu zawierają się także zajęcia artystyczne. Panie poznały już tajniki wikliniarstwa, decoupage’u oraz hafciarstwa.

Dużo radości daje seniorkom również działalność kabaretu Ach te baby!

– Brałyśmy udział w organizacji Dnia Kobiet, Sobótki, Święta Pieroga, Majówki Ortograficznej, w której również uczestniczyłyśmy – wymienia Maria Gac. – Organizujemy wycieczki, ogniska, spacery. Do klubu należą także panie z Mymonia i często w lecie zdarza się, że wybieramy się na spacery Przełomem Wisłoka, a następnie spotykamy się u jednej z pań przy ognisku.

Klub Seniora to również masa wspomnień, przede wszystkim tych radosnych i nostalgicznych, a w szczególności drogocennych.

– Najmilej wspominam czytanie bajek dla dzieci. Wśród czytanych historii znalazła się bajka o piernikach toruńskich. My jako Klub Seniora upiekłyśmy takie pierniczki i podarowałyśmy dzieciom, aby własnoręcznie je udekorowały. Było przy tym dużo śmiechu i radości, bo jak to bywa z dziećmi, udekorowały lukrem nie tylko pierniki, ale również i własne buzie – wspomina Krystyna Rysz.

Seniorki przyznają, że mile wspominają wspólne spotkania. Maria Gac nadmienia, że w 2016 roku, seniorki będą chciały zorganizować dla siebie gimnastykę połączoną z tańcem. Pomoc obiecał Gminny Ośrodek Kultury w Besku. Wśród marzeń członkiń Klubu Seniora znajduje się również gimnastyka prowadzona na basenie oraz cykl spotkań kulinarnych, w czasie których panie mogłyby poznawać nowe przepisy i dowiadywać się jak odpowiednio odżywiać się w ich wieku.

- Czekamy na ten czwartek, bo po prostu jest to dla nas taka odskocznia od codzienności – wyznaje Anna Mermer. – Naprawdę nas tu ciągnie. Myślę, że dużo korzystamy z tego. Zwiedzamy, rozmawiamy, pośmiejemy się. Siedząc samemu w domu, to tak smutno. A te nasze wspólne spotkania to przede wszystkim dużo radości i śmiechu. Bardzo jesteśmy zadowolone.

- Kronikę mamy już trzy lata. Mamy dużo zdjęć, pamiątek z naszych wypadów, uczestnictwa w różnych imprezach. Zapraszamy każdego chętnego do zostania członkiem naszego Klubu Seniora, a w szczególności zapraszamy panów – zachęca Maria Gac. – Dobrą zabawę gwarantujemy – uśmiecha się.

Klub Seniora zrzesza tych mieszkańców gminy Besko, którzy swój wolny czas wolą spędzać w gronie przyjaciół, aniżeli samotnie w czterech ścianach swojego domu. Klub Seniora stanowi doskonały pretekst do zabicia nudy, aktywnego spędzania czasu, rozwijania swoich zainteresowań i spełniania marzeń, nawet tych małych. Klub Seniora to również możliwość oszukania mijającego czasu i zachowania upragnionej witalności. W końcu gdzie indziej, jak nie wśród seniorów cieszących się każdą przeżytą chwilą, możemy odnaleźć radość i zadowolenie z życia.

Anna Twardy

 

 

Życzenia bożonarodzeniowe od Wójta Gminy Besko Mariusza Bałabana VIDEO

Category: Gmina
Utworzone: środa, 23, grudzień 2015 10:13

besko 9m 1

Życzenia bożonarodzeniowe od Wójta Gminy Besko Mariusza Bałabana VIDEO

Czy spichlerz zostanie uratowany?

Category: Gmina
Utworzone: środa, 02, grudzień 2015 09:25

BESKO / Wśród zabytków, które ocalały z zespołu dworskiego w Besku z wojennej zawieruchy, znajduje się spichlerz. Po wojnie magazyn zbożowy stał się pierwotnie własnością skarbu państwa, później Gminnej Spółdzielni w Zarszynie a od 2005 roku został własnością prywatną. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat pojawiały się zapytania o losy spichlerza. Jednak nigdy nie doszło do poważnych rozmów na ten temat. W ostatnich miesiącach właściciel wyraził chęć sprzedaży budynku i w ten sposób pojawiła się okazja, aby Gmina Besko nabyła zabytek na własność.

DSC 0828 Kopiowanie Kopiowanie

Spichlerz wybudowano na przełomie XIX/XX wieku. Spichlerz widnieje w Rejestrze Zabytków, dlatego każdy remont wymaga zgody konserwatora zabytków, ten fakt z całą pewnością utrudnia obecnym właścicielom podejmowanie takich prac. Od 2005 roku budynek nie był ani razu remontowany, w związku z tym powoli niszczeje, wygląd zewnętrzny obiektu nie budzi optymizmu. Jednak według specjalistów z firmy zajmującej się konserwacją zabytków spichlerz, owszem, wymaga niezwłocznie podjęcia pewnych działań związanych z osuszeniem zawilgoconych murów i wymiany poszycia dachu, ale sama jego konstrukcja, drewniane schody oraz stropy zachowały się w dobrym stanie. Warto zaznaczyć, iż budynek posiada trzy kondygnacje co z całą pewnością jest jego istotnym atutem.

DSC06382 Kopiowanie

Możliwość przejęcia spichlerza przez Gminę na drodze transakcji bezgotówkowej, czyli po prostu zamiany nieruchomości zbiegło się z pojawieniem nowych środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację zabytków. Nabór do programu odbędzie się w przyszłym roku, ale gmina Besko już teraz powoli przygotowuje się pod okiem ekspertów do opracowania planu. Wójt Gminy Mariusz Bałaban zapewnia, że jeśli samorządowi uda się przejąć spichlerz, zostanie on uwzględniony w składanym wniosku.

Uprawniony rzeczoznawca wartość spichlerza wycenił na około 170 tys. zł. Podobną wartość przedstawiają działki za które właściciel zabytku zgodził się dokonać zamiany. Są to dwie działki rolnicze położone przy ulicy Bieszczadzkiej oraz działka zabudowana zlokalizowana w Besku przy ulicy Zielonej.

– Sądzę, że gmina jako jedyna ma możliwość uratowania tego budynku – mówi Tomasz Jaślar, radny gminy. – Sam sposób odzyskania zabytku uważam za trafiony, gdyż zamianę można przeprowadzić o wiele szybciej i bezproblemowo, bez konieczności poszukiwania w budżecie gminy specjalnych środków finansowych na tą okoliczność, pamiętajmy też, że jeśli gmina przejmie spichlerz, to stanie się on własnością wszystkich mieszkańców.

Koncepcji na zagospodarowanie spichlerza jest wiele. Wśród nich pojawia się pomysł na utworzenie muzeum dwóch kultur oraz sali konferencyjno-rekreacyjnej, która stałaby się alternatywą dla sali w Gminnym Ośrodku Kultury w okresach zwiększonego zapotrzebowania na salę widowiskową. Wójt Bałaban zapewnia, że znalazłoby się również miejsce dla beskich stowarzyszeń, które mogłyby urządzać w nim np. swoje wystawy.

– Skoro budynek ma niszczeć, to lepiej niech służy propagowaniu kultury w Besku – mówi Wojciech Schmidt, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Beskiej. – Naszej miejscowości brakuje czegoś takiego. Spichlerz jest położony we wspaniałym miejscu i może stać się uzupełnieniem tego całego kompleksu, w którego skład wchodzi GOK, park oraz zabytkowy kościół. Jeśli gmina przejmie budynek i go wyremontuje, to my jako Stowarzyszenie możemy mieć w końcu odpowiednią placówkę dla gromadzonych przez nas eksponatów. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są przychylni temu pomysłowi.

– Sądzę, że dobrze by było, gdyby gmina przejęła spichlerz, bo teraz to on stoi i tylko straszy – dodaje Kazimiera Szul, prezes Stowarzyszenia „Beskowianki” – Warto coś w nim zorganizować. Wszystkie Beskowianki są jak najbardziej za.

DSC 0823 Kopiowanie Kopiowanie

Wójt Bałaban zauważa, że gmina posiada o wiele lepsze możliwości w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na remont niż osoba prywatna. Również cele zagospodarowania budynku zdecydowanie różnią się między sobą – Wiadomo, że właściciel prywatny jest ukierunkowany na działalność komercyjną. Samorządowi zależy przede wszystkim na zabytkach, których przecież na terenie gminy jest naprawdę niewiele. Sam fakt przejęcia spichlerza jest już ewenementem samym w sobie. Samorządy znacznie częściej pozbywają się zabytków niż starają się je zatrzymać i zagospodarować – wyjaśnia Wójt. – Dzisiaj można urządzić w takim obiekcie na tyle atrakcyjne miejsce, że będzie ono chętnie odwiedzane. Ograniczają nas jedynie środki finansowe.

Czy spichlerz będzie miał szansę na stanie się takim miejscem, okaże się niebawem. Wydaje się, że przejęcie zabytkowego magazynu to kwestia kilku tygodni. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, to tym samym otworzą się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remont budynku, a w efekcie końcowym do jego zagospodarowania dla potrzeb lokalnej społeczności.

 

Anna Twardy

 

DSC06395 Kopiowanie

 

 

DSC06396 Kopiowanie

 

DSC 0830 Kopiowanie Kopiowanie

Sprawozdanie z XI sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 02, grudzień 2015 09:13

BESKO / W dniu 27 listopada 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Besko. Do porządku obrad dołączono trzy punkty w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Rzeszowie. Jednak uchwała została podjęta w wolnych wnioskach i zapytaniach. Poniżej zamieszczamy sprawozdania Wójta oraz Wolne wnioski i zapytania.

DSC03580-001 Kopiowanie

 

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał na XI sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania na sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Besko

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 24, listopad 2015 09:17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuję, iż zgodnie z uchwałą nr X/78/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku Rady Gminy Besko Gmina Besko przystępuje do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Poszczególne etapy prac będą podawane do publicznej wiadomości

Zapraszam mieszkańców gminy Besko do udziału w tworzeniu niniejszego dokumentu

 

Besko, 17 listopada 2015 r.

 

 

                                                                                     Mariusz Bałaban

                                                                                     Wójt Gminy Besko

 

Urząd Gminy Besko
herb besko

Konkurs na zdjęcia do kalendarza Gminy Besko na 2016 rok

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 23, październik 2015 07:53

KONKURS NA ZDJĘCIA DO KALENDARZA GMINY BESKO NA 2016 ROK

 

         Wójt Gminy Besko ogłasza konkurs na „Najładniejsze zdjęcie do Gminnego Kalendarza na 2016 rok”.

Zasady konkursu:

- w konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Besko;

- na każdy miesiąc można złożyć maksymalnie 1 zdjęcie;

- tematyka zdjęć obejmuje widoki, krajobrazy, pejzaże z terenu gminy Besko;

- pliki zdjęć muszą być zapisane na nośniku elektronicznym i opisane w nazwie zdjęcia - miesiąc który zdjęcie przedstawia oraz imię i nazwisko autora;

- format zdjęć JPG;

- wielkość zdjęć nie mniejsza niż 2 MB;

- składanie zdjęć wraz ze zgodą na ich niekomercyjne wykorzystanie  do dnia 21 listopada 2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy Besko (wzór);

OCENĘ ZDJĘĆ PRZEPROWADZI KOMISJA POWOŁANA PRZEZ WÓJTA GMINY BESKO W OKRESIE OD 23 DO 30 LISTOPADA 2015 r.

WYBRANE PRZEZ KOMISJĘ ZDJĘCIA ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE W KALENDARZU GMINY BESKO NA 2016 ROK

WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.BESKO.PL

Urząd Gminy Besko
 
G0021705

Modernizacja magistrali wodociągowej Sieniawa-Besko

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 20, październik 2015 07:39

BESKO / Gmina Besko zdecydowała się w tym roku na przebudowę sieci wodociągowej. Zadanie zostało prawie wykonane, z jednym wyjątkiem. Problem pojawił się przy odcinku prowadzącym pod korytem rzeki Wisłok. A wszystko z powodu obszaru Natura 2000.

DSCN0541 

Inwestycję wykonano w ramach dofinasowania z działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Łącznie zmodernizowano ponad 2 500 m sieci. Dotychczasowe rury stalowe zastąpiono rurami z polietylenu. Całkowity koszt operacji wyniósł ponad 720 tys. zł, z czego ponad 440 tys. zł to kwota pomocy, jaką uzyskała Gmina Besko z PROW. Prace wykonał Zakład Budowlany RYMTAR z Rymanowa.

Już od kilku lat techniczny stan wodociągu pozostawiał wiele do życzenia. Mieszkańcy gminy skarżyli się na jakość dostarczanej wody, nie wspominając już o jej ogromnych stratach wynikających z przecieków w rurach stalowych i częstych awarii, do których dochodziło z tego powodu.

– Do tej pory straty wody sięgały nawet 800/900 m3 na miesiąc. Teraz spadły do 250/300 m3, z całą pewnością wycieki występują jeszcze na odcinku pod korytem Wisłoka – opowiada Błażej Ziemiański, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku. – Przebudowa tego odcinka sieci prawdopodobnie wyeliminowałaby pozostałe straty.

Sieć wraz z poszczególnymi komorami rozdzielczymi została zmodernizowana na odcinku od zbiornika wyrównawczego w Besku do prawego brzegu Wisłoka. Do przebudowy pozostało około 500 m. Możliwe, że odcinek pod korytem Wisłoka zostanie zmodernizowany metodą bezwykopkową, czyli wprowadzeniem rury z PE do rury stalowej.

DSCN0544

– Planuje się, żeby włożyć rurę w rurę, przejść bez rozkopywania całego terenu, docierając do stacji uzdatniania wody, aby połączyć cały wodociąg. Na razie są to tylko plany. Trudno stwierdzić, kiedy uda się je zrealizować. Na chwilę obecną monitorujemy sytuację, natomiast pan Wójt podjął działania mające na celu uzyskanie odpowiednich pozwoleń na wykonanie zaplanowanych działań – dodaje pan Ziemiański.

DSCN0864

Budowę sieci wodociągowej w Besku i Mymoniu rozpoczęto w 1992 roku, a ukończono ją dwa lata później. Za jej pośrednictwem woda dociera nie tylko do miejscowości w Gminie Besko, ale również do wsi położonych w Gminie Zarszyn.

at

foto: UG Besko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESKO z dnia 23 września 2015 roku

Category: Gmina
Utworzone: poniedziałek, 28, wrzesień 2015 06:24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

z dnia 23 września 2015 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/315/2014 Rady Gminy Besko z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Besko na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Besko

podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminie oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Uwagi

1

BESKO

Agrestowa, Błonie, Jaśminowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kolejowa, Łąkowa, Morelowa, Nadwisłocze, Orzechowa, Owocowa, Poprzeczna, Przelotowa, Przytorze, Rymanowska, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa

 

Szkoła Podstawowa w  Besku, ul. Kolejowa 54

tel./fax. 13 4673530

Lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2

Bieszczadzka: od nr 1-46, parzyste: od nr 48-66, Brzozowa, Bukowa, Hrabeńska, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, Nowa, Osiedlowa, Polna, Podkarpacka, Podgórska, Południowa, Skałki, Sosnowa, Starowiejska od nr 1-26, Świerkowa, Tarninowa, Wolska

Gimnazjum w Besku, ul. Kolejowa 54

tel. 13 4673043

 

3

Bieszczadzka nieparzyste: od nr 47, parzyste od nr 68, Cegielniana, Cicha, Długa, Dworska, Górska, Kościelna, Krótka, Lipowa, Nadbrzeżna, Nadrzeczna, Ogrodowa, Parkowa, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska parzyste: od nr 28, Starowiejska nieparzyste: od nr 27, Zapowiedzka, Zielona,

Gminny Ośrodek Kultury ul. Starowiejska 64

tel. 13 4601292

 

4

 

 

 

 

 

MYMOŃ

Górna, Leśna, Olza, Osiedlowa, Szkolna, Zalew, Zamczyska, Za Grodziskiem

Szkoła Podstawowa w Besku Filia w Mymoniu

ul. Szkolna 14

tel. 13 4673020

 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 roku w godz. od 700 do 2100

 

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej do dnia 12 października 2015 roku. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 16 października 2015 roku.

 

 

WÓJT GMINY BESKO

Mariusz Bałaban

Urząd Gminy Besko
 
indeks

Żarówki za ankietę

Category: Gmina
Utworzone: środa, 08, lipiec 2015 06:35

loga npg

 

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem do opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020” rozpoczęliśmy ankietyzację mieszkańców w celu zebrania danych odnośnie wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy w latach 2010 (rok bazowy) i 2014 (rok monitoringowy). Opracowanie tego Planu jest niezbędne, aby Gmina Besko oraz podmioty działające na jego terenie mogły ubiegać się o fundusze unijne i krajowe na realizację projektów z zakresu m.in. termomodernizacji budynków, infrastruktury energetycznej, oświetlenia ulicznego i odnawialnych źródeł energii. Działania określone w Planie docelowo przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy i podniesienia jakości życia wszystkich mieszkańców.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi żadnego zobowiązania finansowego z Państwa strony. Informacje zawarte w niej posłużą wyłącznie do opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko.

Ankietę można wypełnić w wersji Word, odsyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć wypełnioną w tradycyjny sposób do Urzędu Gminy Besko, pok. nr 10. Spośród osób, które dostarczą wypełnią ankietę zostaną rozlosowane 3 komplety (po 10 szt. w komplecie) wysokiej jakości żarówek energooszczędnych typu LED.

Wypełnione ankiety należy składać do 10 lipca 2015r. (włącznie).

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Urząd Gminy Besko
 

Sprawozdanie Wójta Rady Gminy Besko na VII sesji Rady Gminy Besko

Category: Videorelacje
Utworzone: piątek, 26, czerwiec 2015 06:22

BESKO / W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Besko. Program obrad został rozszerzony o dwa punkty dotyczące pozwoleń na dzierżawę nieruchomości.

DSC02481 Kopiowanie

Po zatwierdzeniu protokołu z ostatniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z wykonania uchwał i działalności Wójta Gminy Besko, Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego,

- w sprawie zmian uchwały budżetowejna 2015 rok,

- w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko,

- w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zajmującego się polityką energetyczną,

- w sprawie dzierżawy nieruchomości: o nr ewidencyjnym 870 na okres 3 lat, o nr ewidencyjnym 3797 na okres 5 lat (została odroczona) oraz o nr ewidencyjnym 1612/5.

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer zaznajomił radnych z pismami, jakie wpłynęły do Rady Gminy. O pomoc w dofinansowaniu wyjazdu na rekolekcje w ośrodku "Nadzieja" w Dubiecku dla młodych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Besku poprosił opiekun beskiego KSM. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Kolejne pismo przysłali mieszkańcy Beska, którzy użytkują plac targowy, z podaniem o zróżnicowanie opłaty targowej dla jej poszczególnych użytkowników. Do Rady Gminy wpłynęło także pismo z prośbą o interwencję w sprawie naruszenia granicy łąki należącej do nadawcy. Kolejny wniosek dotyczył użyczenia jednego z pomieszczeń Domu Ludowego dla redakcji gazety "Nasze Besko". Wójt oraz Rada Gminy zadecydowała, że redakcja otrzyma odpowiednie lokum, ale w Gminnym Ośrodku Kultury. Ostatnie zapytanie skierowano do Wójta Gminy Besko, a odnosiło się ono do zagospodarowania budynku SKR w Besku. Możliwe, że obiekt zostanie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i starszych.

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Besko:

 

O G Ł O S Z E N I E VII Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 23, czerwiec 2015 13:20

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE VII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiezwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie sesji.

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

II Turniej Sołectw Gminy Besko

Category: Imprezy
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 14:32

BESKO / W dniu 4 lipca 2015 roku o godzinie 17.00 odbędzie się II Turniej Sołectw Gminy Besko. Osoby chętne do wzięcia udziału w Turnieju powinny zgłaszać się do sołtysów poszczególnych sołectw. Szczegóły na plakacie.

 

2 turniej solect

Pogoda Besko z serwisu

Promowane firmy

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

O Gminie Besko

beskoGmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktMapa Beska
punktMiejscowości
punktUrząd Gminy
punktHistoria Gminy
punktPolicja
punktUrząd pocztowy
punktOśrodki Zdrowia

punktSzkoły
punktPrzedszkola
punktKościoły
punkt Stowarzyszenia
punktOSP w gminie
punktGaleria
punktNoclegi

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy                   
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktW kinie
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktSklepy spożywcze
punktPizza na telefon
punkt Jedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Miejscowości

beskoMiejscowości Gminy Besko i przydatne informacje:

punktBesko      


punktMymoń

Komunikacja

ikonka_7Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktBesko

punktPrywatni

Ciekawe miejsca

ikonka_6Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Gminy Besko
punktKapliczki

Ostatnie komentarze