fotovideo

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie

ustrzyki

zarszyn

 ebukowsko-jpg

izagorz-jpg

etyrawa-jpg

ekomancza-jpg

lesko

zarszyn

brzozow

wbieszczadach.net

wsanok

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem ebesko.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

 

Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ebesko.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Zdjęcia

Internetowa galeria zdjęć Gminy Besko

Zapraszamy do wysyłania zdjęć na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

reklama

5 items tagged "Rada Gminy Besko"

Wyników 1 - 5 z 5

O G Ł O S Z E N I E Sesja Nadzwyczajna odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 8.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 22, styczeń 2016 14:26

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE NADZWYCZAJNĄ XIII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 8.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Sanok oraz Gminą Solina w celu realizacji projektu „Rozwój e-usług i poprawa dostępności do informacji sektora publicznego Gmin: Sanok, Besko, Solina„.
 6. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Besko, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
herb besko

Sprawozdanie z XI sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 02, grudzień 2015 09:13

BESKO / W dniu 27 listopada 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Besko. Do porządku obrad dołączono trzy punkty w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Rzeszowie. Jednak uchwała została podjęta w wolnych wnioskach i zapytaniach. Poniżej zamieszczamy sprawozdania Wójta oraz Wolne wnioski i zapytania.

DSC03580-001 Kopiowanie

 

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał na XI sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania na sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E X Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 30, październik 2015 07:11

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE X SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek oraz wzoru informacji o lasach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Besko na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Besko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Gminy Besko z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”.
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 214/2015.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko
 

IV sesja Rady Gminy Besko i sprawozdanie Wójta Gminy Besko FOTO i VIDEO

Category: Gmina
Utworzone: środa, 04, luty 2015 10:10

BESKO / W dniu 3 lutego 2015 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Besko. Porządek obrad został rozszerzony o dwa punkty dotyczące zawarcia umowy najmu wiaty handlowej oraz dzierżawy pięciu nieruchomości w Besku. Obie uchwały zostały rozpatrzone pozytywnie.

DSC 0002 Kopiowanie

 

Na posiedzeniu Rady uchwalono również uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom: Besko, Besko-Poręby oraz Mymoń. W statutach sołectw Besko i Mymoń zachowano dotychczasową formę wyboru sołtysa drogą głosowania w lokalu wyborczym. Natomiast w sołectwie Besko-Poręby zmieniono formę wyborów na przeprowadzenie głosowania w czasie zebrania wiejskiego. Głosowanie będzie tajne, połączone z natychmiastowym liczeniem głosów. Ustalono również wysokość miesięcznych diet dla sołtysów. Na kwotę diet składają się: kwota bazowa, dodatek różnicujący od liczby mieszkańców danego sołectwa oraz zapłata za opiekę nad Domem Ludowym.

Poza tym przyjęto uchwałę dotyczącą zasad przyznawania stypendiów sportowych i uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Na sesji powołano także Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku. W jej skład weszli następujący radni: Wojciech Sokołowski, Wojciech Józefczyk i Marcin Semenowicz.

Wydatki uwzględnione w budżecie Gminy Besko wzrosły. Wiąże się to z dwiema inwestycjami, których gmina się podejmie. Pierwsza dotyczy budowy placu zabaw w Mymoniu, druga zaś modernizacji magistrali wodociągowej na odcinku Sieniawa-Besko. W obu przypadkach gmina Besko może liczyć na znaczne kwoty dofinansowania z Urzędu Województwa Podkarpackiego.

Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz działalności od ostatniej sesji przedstawił Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban. Poniżej zapraszamy do obejrzenia relacji.

O G Ł O S Z E N I E PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W BESKU ZWOŁUJE SESJĘ RADY GMINY W BESKU 04 listopada 2014 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: środa, 29, październik 2014 14:13

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 04 listopada 2014 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Besko na okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie sesji.

Urząd Gminy Besko
 
herb besko
Pogoda Besko z serwisu

Promowane firmy

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

O Gminie Besko

beskoGmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktMapa Beska
punktMiejscowości
punktUrząd Gminy
punktHistoria Gminy
punktPolicja
punktUrząd pocztowy
punktOśrodki Zdrowia

punktSzkoły
punktPrzedszkola
punktKościoły
punkt Stowarzyszenia
punktOSP w gminie
punktGaleria
punktNoclegi

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy                   
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktW kinie
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktSklepy spożywcze
punktPizza na telefon
punkt Jedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Miejscowości

beskoMiejscowości Gminy Besko i przydatne informacje:

punktBesko      


punktMymoń

Komunikacja

ikonka_7Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktBesko

punktPrywatni

Ciekawe miejsca

ikonka_6Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Gminy Besko
punktKapliczki

Ostatnie komentarze