fotovideo

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie

ustrzyki

zarszyn

 ebukowsko-jpg

izagorz-jpg

etyrawa-jpg

ekomancza-jpg

lesko

zarszyn

brzozow

wbieszczadach.net

wsanok

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem ebesko.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

 

Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ebesko.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Zdjęcia

Internetowa galeria zdjęć Gminy Besko

Zapraszamy do wysyłania zdjęć na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

reklama

27 items tagged "Urząd Gminy Besko"

Wyników 1 - 20 z 27

O G Ł O S Z E N I E Sesja Nadzwyczajna odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 8.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 22, styczeń 2016 14:26

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE NADZWYCZAJNĄ XIII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 8.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Sanok oraz Gminą Solina w celu realizacji projektu „Rozwój e-usług i poprawa dostępności do informacji sektora publicznego Gmin: Sanok, Besko, Solina„.
 6. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Besko, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
herb besko

O G Ł O S Z E N I E XII Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.13.00

Category: Gmina
Utworzone: środa, 23, grudzień 2015 08:21

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE XII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.13.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2016-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Besko na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13.  Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko

Gmina Besko obniża stawki podatkowe na kolejny rok

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 01, grudzień 2015 13:43

BESKO / W ostatnim czasie jeden z głównych tematów, który absorbował mieszkańców gminy Besko, dotyczył wzrostu podatków w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Sanoku modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Po zakończeniu przez firmę Geoinformatyka z Dębicy modernizacji zleconej przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, okazało się, że nowa ewidencja w wielu przypadkach różni się od dotychczasowej.

556659 498965610117830 693676884 n

Niejednokrotnie zmieniły się granice działek, ich powierzchnia, a nawet rodzaje i klasy gruntów. Wprowadzone zmiany rzutują na wysokość podatków, niestety bardzo często na niekorzyść mieszkańców. W związku z tym Rada Gminy na wniosek Wójta na sesji w dniu 3 listopada 2015 roku podjęła decyzję o obniżeniu stawek podatkowych na 2016 rok w obszarach, w których skutki finansowe najmocniej dotknęły mieszkańców gminy.

– Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to nie gmina była inicjatorem i to nie gmina prowadziła modernizację ewidencji gruntu. Zostało to zrobione z inicjatywy starostwa. My jako organ podatkowy jesteśmy zobowiązani naliczyć podatki na bazie tej ewidencji, którą od nich dostajemy – wyjaśnia Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że ma to wpływ na wysokość podatku. Nie jest nam to obojętne. Bierzemy pod uwagę głównie sytuacje mieszkańców, ich opinie, ich odczucia i staramy się na nie reagować. Taką reakcją jest właśnie to, co zrobiliśmy na sesji podatkowej, czyli obniżenie tych podatków, w których występuje największa różnica w obciążeniu. Te stawki, które zostały uchwalone jednoznacznie pokazują, że jest to ukłon w kierunku naszych podatników – mówi Wójt, po czym dodaje – Nie każdy wie, że efektem obniżenia podatków jest również obniżenie subwencji, jaką otrzymujemy z budżetu Państwa. Dla gminy skutek obniżenia podatku jest podwójny. Raz, że to są mniejsze wpływy z samych podatków, a drugie to mniejsza subwencja, którą będziemy otrzymywać z budżetu Państwa. Jesteśmy tego świadomi, ale zdajemy sobie sprawę też z tego, że nasi mieszkańcy w tej sytuacji potrzebują takiego wsparcia.

Od nowego roku stawka podatku od gruntów pozostałych zmniejszy się z 0,47 zł za m2 na 0,34 zł za m2. Stawki podatkowe od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obniży się z 21,28 zł za m2 na 21,21 zł m2, od budynków pozostałych z 5,60 zł m2 na 4,30 zł m2.

Podatek rolny w 2016 roku w gospodarstwach rolnych płacony z hektara przeliczeniowego zmniejszy się z kwoty 152,50 zł za ha do kwoty 134,375 zł za ha. Natomiast podatek rolny z powierzchni do 1 ha zmniejszy się z kwoty 305,00 zł za ha na 268,75 zł za ha.

Anna Twardy

O G Ł O S Z E N I E X Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 30, październik 2015 07:11

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE X SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek oraz wzoru informacji o lasach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Besko na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Besko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Gminy Besko z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”.
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 214/2015.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko
 

Wandale zniszczyli elewację Urzędu Gminy Besko

Category: Kronika
Utworzone: wtorek, 18, sierpień 2015 07:55

BESKO / Niemiła niespodzianka czekała na policjantów z komisariatu w Besku, którzy wczoraj, przychodząc do pracy około godziny 7.00, natrafili na zniszczoną elewację budynku Urzędu Gminy, w którym mieści się również placówka policji oraz oddział banku PBS.

DSC 8723 Kopiowanie

W toku prowadzonych działań policja ustaliła, że napisy prawdopodobnie powstały po 3.00 w nocy tego samego dnia. W chwili obecnej nadal są prowadzone czynności operacyjne, w tym sprawdzanie monitoringu umieszczonego na budynku Urzędu Gminy.

Policja prosi każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, które okażą się przydatne w śledztwie i ujęciu sprawcy lub sprawców o kontakt pod numerem 997 lub bezpośrednio z komisariatem w Besku pod numerem telefonu 13 46 57 375.

Warto przypomnieć, że wandalizm jest karany z art. 288, § 1. Kodeksu Karnego, mówiącego, że kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawca może również zostać obciążony kosztami naprawy na wniosek poszkodowanego.

at

 

 

O G Ł O S Z E N I E VII Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 23, czerwiec 2015 13:20

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE VII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiezwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie sesji.

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 29, maj 2015 12:09

Wójt Gminy Informuje

w związku z tym, iż 

ŚWIĘTO NARODOWE 15 SIERPNIA - DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO

wypada w sobotę

w dniu 05 CZERWCA 2015 roku Urząd Gminy w Besku będzie nieczynny

 

Podstawa prawna:art. 130 § 2 Kodeksu Pracy „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”

 

Urząd Gminy Besko
herb besko

Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Anna Komorowska z wizytą w Besku

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 22, maj 2015 08:53

BESKO / W DNIU 22 MAJA 2015 ROKU W GODZINACH 12.30 -13.30 GMINĘ BESKO ODWIEDZI MAŁŻONKA  PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANI ANNA KOMOROWSKA TOWARZYSZYĆ JEJ BĘDZIE WICEWOJEWODA PODKARPACKI PANI GRAŻYNA BOREK

anna-komorowska

WIZYTA ODBĘDZIE SIĘ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BESKU

W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELKI KOBIET Z POWIATU SANOCKIEGO

ZAPRASZAMY CHĘTNE MIESZKANKI GMINY BESKO NA ZAPLANOWANE SPOTKANIE

Urząd Gminy Besko

Dzień Dziecka w Besku

Category: Imprezy
Utworzone: czwartek, 21, maj 2015 11:20

BESKO / Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Besku oraz społeczność szkolna serdecznie zapraszają na piknik rodzinny „Podaruj dzieciom radość”, który odbędzie się 31 maja o godzinie 15.00 na Parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku. Szczegóły na plakacie.

 

Dzień-dziecka-1-page0001

Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Besko

Category: Region
Utworzone: poniedziałek, 11, maj 2015 09:15

POLSKA / GMINA BESKO / Wczoraj wybieraliśmy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Już wiadomo, że w pierwszej turze wygrał Andrzej Duda i w drugiej turze za dwa tygodnie zawalczy z Bronisławem Komorowskim o fotel prezydencki.

wybory2015prezydent

Poniżej zamieszczamy wyniki głosowania w Gminie Besko.

Nazwisko kandydata

Obwód

Nr1

Besko – SP

Obwód

Nr2

Besko - Gimnazjum

Obwód

Nr3

Besko - GOK

Obwód

Nr4

Mymoń – SP

SUMA

BRAUN

Grzegorz Michał

6

1

3

1

11

DUDA

Andrzej Sebastian

236

219

278

34

767

JARUBAS

Adam Sebastian

5

8

10

5

28

KOMOROWSKI

Bronisław Maria

98

66

77

25

266

KORWIN-MIKKE

Janusz Ryszard

17

11

10

5

43

KOWALSKI

Marian Janusz

3

1

4

2

10

KUKIZ

Paweł Piotr

92

75

77

20

264

OGÓREK

Magdalena Agnieszka

7

9

7

1

24

PALIKOT

Janusz Marian

0

0

3

1

4

TANAJNO

Paweł Jan

0

0

0

0

0

WILK

Jacek

3

0

3

0

6

SUMA

467

390

472

94

1423

LICZBA ODDANYCH KART: 1438

LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH: 1423

LICZBA GŁOSÓW NIEWAŻNYCH: 15

 

Źródło: Urząd Gminy Besko

Sprawozdania z działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych

Category: Videorelacje
Utworzone: poniedziałek, 04, maj 2015 13:37

BESKO / W dniu 30 kwietnia 2015 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Besko. Porządek obrad był bardzo rozbudowany. Przed rozpoczęciem spotkania Wójt Gminy Besko wręczył stypendium sportowe trzem najlepszym sportowcom w gminie.

DSC02108 Kopiowanie

Środki na ten cel w tym roku zostały zadysponowane w budżecie. Ogółem stypendium przydzielono ośmiu osobom. Komisja decyzyjna wszystkim laureatom przyznała dyplomy oraz nagrody pieniężne w zależności od osiągnięć. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Paweł Jaślar - trener piłki nożnej, którego reprezentował Adam Białas, Prezes Przełomu Besko. Drugie miejsce również zdobył trener piłki nożnej, Mateusz Kolanko, trzecie Szymon Turek - zawodnik rajdowo-motocyklowy.

Pozostałe osoby, które otrzymały stypendium to:

Maksymilian Bednarz - hokej,

Patrycja Nycz - lekkoatletyka,

Marzena Rajter - lekkoatletyka,

Eryk Turek - rajdy motocyklowe,

Patryk Turek - rajdy motocyklowe.

DSC02116 Kopiowanie

Po rozdaniu nagród Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer otworzył VI sesję Rady Gminy Besko. Radni zatwierdzili na niej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich zasięgu oraz przychylili się również do przedłużenia dzierżawy gminnej działki o numerze 247 na kolejne 3 lata. W trakcie realizowania kolejnych punktów obrad radni wysłuchali poszczególnych sprawozdań z działalności Wójta Gminy Besko od ostatniej sesji i za rok 2014, a także sprawozdań z działalności poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych w ubiegłym roku, które można wysłuchać poniżej.

DSC02149 Kopiowanie

 

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał

 

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Besko

 

 

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2014 rok

 

 

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku za 2014 rok

 

 

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku za 2014 rok

 

 

Sprawozdanie Wójta za 2014 rok

 

 

O G Ł O S Z E N I E VI Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 28, kwiecień 2015 13:20

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE VI SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Wręczenie nagród sportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.”.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Besko.
 10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2014 rok.
 11. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku za 2014 rok.
 12. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku za 2014 rok.
 13. Sprawozdanie Wójta za 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko

Sukces ratowników OSP Besko w Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

Category: Region
Utworzone: poniedziałek, 27, kwiecień 2015 12:49

SANOK / Około  70 zawodników, 22 drużyny  specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego brało  udział w  Mistrzostwach  w Ratownictwie Medycznym, które odbyły się 23 kwietnia w Sanoku.

dscf0217 kopiowanie

Naszą jednostkę  reprezentowała drużyna w następującym składzie: Paweł Pelczar, Bartłomiej Nycz, Mateusz Rymarowicz i Hubert Rysz.
Po wykonaniu 11 zadań i posumowaniu wyników okazało się, że nasza drużyna sklasyfikowana została na trzecim miejscu za  KP  PSP w  Brzozowie oraz za GOPREM, i wyprzedziła kilkanaście drużyn w swojej kategorii.
Jest to niewątpliwie bardzo duży sukces naszych strażaków  ponieważ  w Mistrzostwach uczestniczyły tylko dwie jednostki OSP w tym nasza natomiast pozostałe drużyny reprezentowały instytucje zajmujące się ratownictwem zawodowo.

Więcej zdjęć na OSP.BESKO.PL

dscf0219 kopiowanie
            

                                                                                                           Prezes OSP Besko
                                                                                                                  Jan Jaślar

Urząd Gminy Besko

Zarządzenie Nr 120.17.2015 Wójta Gminy Besko z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Category: Gmina
Utworzone: środa, 22, kwiecień 2015 10:24

Zarządzenie Nr 120.17.2015

Wójta Gminy Besko

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt.1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) Wójt Gminy Besko

zarządza, co następuje:

§ 1

Powołać składy obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w osobach:

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BESKU

z/s w Szkole Podstawowej w Besku, ul. Kolejowa 54

1. Kwiatkowski Józef, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Kijanka Krystyna, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

3. Zajączkowski Piotr, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4. Bocoń Jolanta, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

5. Filarowski Dominik, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Bartkowska Mariola, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

7. Jaślar Jan (osoba wskazana przez Wójta)

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W BESKU

z/s w Gimnazjum w Besku, ul. Kolejowa 54

1. Szybka Józef, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Jendruczko Marcin, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

3. Jaślar Beata, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4. Kornasiewicz Honorata, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

5. Kijowski Bartłomiej, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Winiarski Jan, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

7.Nycz Arkadiusz (osoba wskazana przez Wójta)

 

 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W BESKU

z/s w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku, ul. Starowiejska 64

1. Mroczkowska Kazimiera, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Pelczar Paweł, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

3. Kolanko Mateusz, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4. Bocoń Anna, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

5. Kostka Angelika, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Fedio Ewelina, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

7.Szałankiewicz Andrzej (osoba wskazana przez Wójta)

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W MYMONIU

z/s w Szkole Podstawowej w Besku - Filia w Mymoniu, ul. Szkolna 14

1. Suwała Michał, zam. Mymoń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Białas Mariola, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

3. Sokołowska Elżbieta, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4. Szybka Amelia, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

5. Pelczar Adrian, zam. Besko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Fydryk Kamila, zam. Besko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

7. Wolański Kazimierz (osoba wskazana przez Wójta)

§ 2

Wykonanie zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Besko.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Urząd Gminy Besko
wybory2015prezydent

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Category: Polska
Utworzone: wtorek, 21, kwiecień 2015 07:20

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 305 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się listę kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., na której umieszcza się dane kandydatów wymienione w art. 305 § 1 Kodeksu wyborczego:

1)   BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej, wykonujący zawód reżysera i publicysty, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

2)   DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Krakowie, członek Prawa i Sprawiedliwości; 

3)   JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód wyższego urzędnika samorządowego, miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zamieszkały w Błotnowoli gmina Nowy Korczyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

4)   KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 62, wykształcenie wyższe historyczne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

5)   KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Józefowie, członek Kongresu Nowej Prawicy;

6)   KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykształcenie podstawowe, będący osobą bezrobotną, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Narodowego;

7)   KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształcenie średnie, wykonujący zawód muzyka i publicysty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej;

8)   OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wykształcenie wyższe historyczne, wykonująca zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszkała w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

9)   PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Lublinie, członek Twojego Ruchu;

10) TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód doradcy do spraw przedsiębiorców, miejsce pracy: partia polityczna Demokracja Bezpośrednia, zamieszkały w Warszawie, członek Demokracji Bezpośredniej;

11) WILK Jaceklat 40, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonujący zawód adwokata, miejsce pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszkały w Warszawie, członek Kongresu Nowej Prawicy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Krzysztof Strzelczyk


) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Urząd Gminy Besko
wybory2015prezydent

Gmina Besko doczekała się własnej siłowni FOTO

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 21, kwiecień 2015 06:32

BESKO / Powoli zbliżają się wakacje i pojawia się pytanie, jak można w ciągu paru tygodni uzyskać wymarzoną sylwetkę. Dieta połączona z ruchem to najskuteczniejszy sposób na pozbycie się kilku nadprogramowych kilogramów. Dobrym miejscem do ćwiczeń są siłownie, a dostęp do nich jest coraz łatwiejszy. Wśród gmin, które doczekały się własnych tego rodzaju miejsc, znalazła się Gmina Besko. A wszystko dzięki staraniom Stowarzyszenia LKS Przełom Besko.

DSC 2329

Od paru tygodni wszyscy mieszkańcy Beska i okolic mają możliwość korzystania                   z odpowiedniego sprzętu do ćwiczeń. Wyposażenie siłowni tworzą: wyciąg wielofunkcyjny, steper prosty, duży i średni rower treningowy, dwie bieżnie profesjonalne, dwa urządzenia do ćwiczeń "Orbitek", urządzenie do ćwiczeń typu "Narciarz", dwie ławeczki uniwersalne ze stojakami oraz sztanga olimpijska z kołami ogumowanymi.

Siłownia na chwilę obecną mieści się w sali posiedzeń dawnego budynku Urzędu Gminy. Opiekę nad siłownią sprawuje Stowarzyszenie LKS Przełom Besko, którego członkowie pełnią wyznaczone dyżury. Można z niej korzystać bezpłatnie we wtorki, czwartki i piątki od godziny 17.00 do 19.00. Istnieje również możliwość skorzystania w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z członkami Stowarzyszenia pod numerami telefonów: 609725927 lub 535449015.

Siłownia jest bardzo potrzebna w naszym środowisku – twierdzi prezes Stowarzyszenia, Adam Białas – Do tej pory nie mieliśmy takiego sprzętu. Zaledwie kilka sztang do ćwiczeń na stadionie. Teraz możemy pochwalić się specjalistycznym sprzętem, z którego mogą korzystać nie tylko zawodnicy naszych drużyn piłkarskich, ale również wszyscy mieszkańcy gminy. Wiele osób interesuje się sportem, utrzymaniem dobrej kondycji, dbaniem o formę. Siłownia to doskonałe miejsce dla wszystkich sympatyków sportu do uprawiania ćwiczeń, a zdaję sobie sprawę, że zapotrzebowanie na takie właśnie miejsce jest bardzo duże. Bardzo dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do realizacji i wdrożenia projektu stworzenia siłowni oraz Panu Wójtowi Gminy Besko i Radzie Gminy za udostępnienie odpowiedniego lokum, a pracownicom UG za pomoc w przygotowaniu projektu do LGD "Dorzecze Wisłoka" w Zarszynie. Serdecznie zapraszam wszystkich do korzystania z siłowni!

 

Siłownia powstała w ramach realizacji inwestycji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013” pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez utworzenie siłowni”. Realizację zadania rozpoczęto 1 grudnia 2014 roku, a zakończono 31 marca 2015 roku. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80%. Pozostałe 20% to środki własne. Całość projektu opiewa na kwotę 51 736 zł.

tekst: at

foto: nadesłane

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESKO o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Besko w wyborach Sołtysa zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 07, kwiecień 2015 10:35

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Besko w wyborach Sołtysa

zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2015 Wójta Gminy w Besku z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1. Michał Antoni Czech - lat 35 zam. Besko

2. Kazimierz Krupianik - lat 57 zam. Besko

3. Bolesław Marszałek - lat 72 zam. Besko

4. Adam Piwko - lat 44 zam. Besko

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESKO o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Mymoń w wyborach Sołtysa zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 07, kwiecień 2015 10:29

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Mymoń

w wyborach Sołtysa zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2015 Wójta Gminy w Besku z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

1. Józef Ćwiąkała - lat 65 zam. w Mymoniu

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESKO o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko w wyborach członków Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 07, kwiecień 2015 10:23

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko w wyborach członków Rady Sołeckiej

zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2015 Wójta Gminy w Besku z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

Kandydaci do Rady Sołeckiej zgłoszeni przez kandydata na Sołtysa sołectwa Besko Michała Antoniego Czecha:

1.      Jan Henryk Jaślar, lat 53, zam. Besko
2.      Szymon Kielar, lat 29, zam. Besko
3.      Marcin Józef Kornasiewicz, lat 29, zam. Besko
4.      Stanisław Małek, lat 56, zam. Besko
5.      Tomasz Marian Mroczkowski, lat 39, zam. Besko
6.      Andrzej Szałankiewicz, lat 39, zam. Besko
7.      Jan Tadeusz Szałankiewicz, lat 55, zam. Besko
8.      Marcin Semenowicz, lat 38, zam. Besko
9.      Tadeusz Szul, lat 47, zam. Besko

10. Błażej Ziemiański, lat 38, zam. Besko

Kandydaci do Rady Sołeckiej zgłoszeni przez kandydata na Sołtysa sołectwa Besko Bolesława Marszałka:

11. Andrzej Jaślar, lat 51, zam. Besko

12. Bolesław Kielar, lat 65, zam. Besko

13. Wiesław Mermer, lat 72, zam. Besko

14. Aleksander Nowak, lat 65, zam. Besko

15. Roman Nowak, lat 63, zam. Besko

16. Artur Rysz, lat 49, zam. Besko

17. Feliks Szajna, lat 62, zam. Besko

18. Marian Szałankiewicz, lat 69, zam. Besko

19. Józef Winiarski, lat 61, zam. Besko

Kandydaci do Rady Sołeckiej zgłoszeni przez kandydata na Sołtysa sołectwa Besko Adama Piwko:

20. Adam Kielar, lat 63, zam. Besko

21. Ryszard Suwała, lat 56, zam. Besko

22. Daniel Szałankiewicz, lat 43, zam. Besko

23. Władysław Szyndler, lat 56, zam. Besko

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESKO o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń w wyborach członków Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 07, kwiecień 2015 10:19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń w wyborach członków Rady Sołeckiej

zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 50.4.2015 Wójta Gminy w Besku z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Besko i Mymoń i Besko-Poręby w związku z § 15 Statutów Sołectw Besko i Mymoń Wójt Gminy Besko podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

Kandydaci do Rady Sołeckiej zgłoszeni przez kandydata na Sołtysa sołectwa Mymoń Józefa Ćwiąkałę:

 

1.      Andrzej Gierlicki, lat 56, zam. Mymoń

2.      Bogusław Gierlicki, lat 50, zam. Mymoń

3.      Stanisław Gierlicki, lat 61, zam. Mymoń

4.      Mieczysław Huta, lat 63, zam. Mymoń

5.      Bożena Kornasiewicz, lat 53, zam. Mymoń

6.      Józef Kornasiewicz, lat 53, zam. Mymoń

7.      Halina Leszczyńska, lat 59, zam. Mymoń

8.      Marian Leszczyński, lat 56, zam. Mymoń

 Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

Urząd Gminy Besko

herb besko

Pogoda Besko z serwisu

Promowane firmy

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

O Gminie Besko

beskoGmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktMapa Beska
punktMiejscowości
punktUrząd Gminy
punktHistoria Gminy
punktPolicja
punktUrząd pocztowy
punktOśrodki Zdrowia

punktSzkoły
punktPrzedszkola
punktKościoły
punkt Stowarzyszenia
punktOSP w gminie
punktGaleria
punktNoclegi

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy                   
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktW kinie
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktSklepy spożywcze
punktPizza na telefon
punkt Jedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Miejscowości

beskoMiejscowości Gminy Besko i przydatne informacje:

punktBesko      


punktMymoń

Komunikacja

ikonka_7Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktBesko

punktPrywatni

Ciekawe miejsca

ikonka_6Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Gminy Besko
punktKapliczki

Ostatnie komentarze