fotovideo

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie

ustrzyki

zarszyn

 ebukowsko-jpg

izagorz-jpg

etyrawa-jpg

ekomancza-jpg

lesko

zarszyn

brzozow

wbieszczadach.net

wsanok

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem ebesko.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

 

Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ebesko.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Zdjęcia

Internetowa galeria zdjęć Gminy Besko

Zapraszamy do wysyłania zdjęć na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

reklama

25 items tagged "Wójt Gminy Besko"

Wyników 1 - 20 z 25

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 10, luty 2016 14:49

BESKO / W dniu 10 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Besko miała miejsce XIV sesja Rady Gminy Besko. Z porządku obrad usunięto punkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Włączono do obrad punkt 14 dotyczący uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.

DSC03857 Kopiowanie

Radni jednomyślnie przyjęli sześć uchwał, w tym dwie uchwały budżetowe oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Besko, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Besko (ulicę boczną do ulicy Kolejowej nazwano ulicą Północną), podjęcia uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Radni uchwalili również, ale niejednomyślnie, uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku. Nowym przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego w radzie została Małgorzata Florian, która zastąpiła na tym stanowisku Zofię Bocoń.

Radni odrzucili dwie uchwały, obie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Zmiany w budżecie wynikły z trzech przedsięwzięć, do których realizacji na najbliższe lata przygotowuje się Gmina Besko. Mianowicie: przebudowy i budowy poddasza ZS w Besku, poprawy efektywności energetycznej budynków ZS w Besku oraz rozwój e-usług.

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Wójta Gminy Besko z wykonania uchwał i z działalności między sesjami oraz wolne wnioski i zapytania.

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

Wolne wnioski i zapytania

O G Ł O S Z E N I E XIV Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 05, luty 2016 08:55

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE XIV SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5.    Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Besko.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Besko.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
15.    Wolne wnioski i zapytania.
16.     Zakończenie sesji.

 

Urząd Gminy Besko
herb besko

Życzenia bożonarodzeniowe od Wójta Gminy Besko Mariusza Bałabana VIDEO

Category: Gmina
Utworzone: środa, 23, grudzień 2015 10:13

besko 9m 1

Życzenia bożonarodzeniowe od Wójta Gminy Besko Mariusza Bałabana VIDEO

Sprawozdanie z XI sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 02, grudzień 2015 09:13

BESKO / W dniu 27 listopada 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Besko. Do porządku obrad dołączono trzy punkty w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Rzeszowie. Jednak uchwała została podjęta w wolnych wnioskach i zapytaniach. Poniżej zamieszczamy sprawozdania Wójta oraz Wolne wnioski i zapytania.

DSC03580-001 Kopiowanie

 

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał na XI sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania na sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Besko

Category: Gmina
Utworzone: czwartek, 19, listopad 2015 15:00

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuję, iż zgodnie z uchwałą nr X/78/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku Rady Gminy Besko Gmina Besko przystępuje do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Poszczególne etapy prac będą podawane do publicznej wiadomości

Zapraszam mieszkańców gminy Besko do udziału w tworzeniu niniejszego dokumentu

 

Besko, 17 listopada 2015 r.

 

 

                                                                                     Mariusz Bałaban

                                                                                     Wójt Gminy Besko

 

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESKO z dnia 27 lipca 2015 roku

Category: Gmina
Utworzone: środa, 29, lipiec 2015 12:16

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz Uchwały Nr XLII/315/2014 Rady Gminy Besko z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Besko na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Besko

podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminie oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji ds. referendum

Uwagi

1

BESKO

Agrestowa, Błonie, Jaśminowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kolejowa, Łąkowa, Morelowa, Nadwisłocze, Orzechowa, Owocowa, Poprzeczna, Przelotowa, Przytorze, Rymanowska, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa

 

Szkoła Podstawowa w  Besku, ul. Kolejowa 54

tel./fax. 13 4673530

Lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do celów głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

2

Bieszczadzka: od nr 1-46, parzyste: od nr 48-66, Brzozowa, Bukowa, Hrabeńska, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, Nowa, Osiedlowa, Polna, Podkarpacka, Podgórska, Południowa, Skałki, Sosnowa, Starowiejska od nr 1-26, Świerkowa, Tarninowa, Wolska

Gimnazjum w Besku, ul. Kolejowa 54

tel. 13 4673043

 

3

Bieszczadzka nieparzyste: od nr 47, parzyste od nr 68, Cegielniana, Cicha, Długa, Dworska, Górska, Kościelna, Krótka, Lipowa, Nadbrzeżna, Nadrzeczna, Ogrodowa, Parkowa, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska parzyste: od nr 28, Starowiejska nieparzyste: od nr 27, Zapowiedzka, Zielona,

Gminny Ośrodek Kultury ul. Starowiejska 64

tel. 13 4601292

 

4

 

 

 

 

 

MYMOŃ

Górna, Leśna, Olza, Osiedlowa, Szkolna, Zalew, Zamczyska, Za Grodziskiem

Szkoła Podstawowa w Besku Filia w Mymoniu

ul. Szkolna 14

tel. 13 4673020

 

 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w dniu 6 września 2015 roku w godz. od 600 do 2200

 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie Gminy, w której wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 roku. Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 28 sierpnia 2015 roku.

 

WÓJT GMINY BESKO

MARIUSZ BAŁABAN

Urząd Gminy Besko
herb besko

Orkiestra Dęta OSP Besko obchodziła 65-lecie istnienia FOTO i VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: wtorek, 28, lipiec 2015 12:20

BESKO / W niedzielę Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku świętowała 65-lecie swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele w Besku. Część oficjalna odbyła się obok Remizy OSP, gdzie przeprowadzono zbiórkę pododdziałów.

DSC 5807 Kopiowanie Kopiowanie

 

 

Mimo że pogoda okazała się kapryśna, nie przeszkodziło to solenizantce w świętowaniu swojego jubileuszu. Rolę konferansjera uroczystości pełnił pan Kazimierz Wolański, który powitał wszystkim zaproszonych gości, poczty sztandarowe, strażaków, sympatyków pożarnictwa oraz mieszkańców Gminy Besko i okolic. Następnie swój meldunek przy akompaniamencie Orkiestry złożył Dowódca uroczystości, druh Maciej Białas, poczet flagowy podniósł flagę Związku OSP RP na maszt, a Orkiestra odegrała Hymn związkowy.

W wydarzeniu wzięło udział wielu przedstawicieli straży oraz samorządów. Nie zabrakło Wojewody Podkarpackiej, Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Marii Kurowskiej. Wszystkich zaproszonych gości imiennie powitał Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban, który skierował do zgromadzonych kilka słów w związku z uroczystością. Zaraz po wystąpieniu Wójta historię Orkiestry Dętej OSP Besko przybliżył gościom i publiczności Prezes Zarządu Gminnego OSP w Besku, druh Jan Jaślar.

Ważną częścią obchodów było wręczenie medali i odznaczeń za zasługi w pożarnictwie.

Otrzymali je:

- Złoty Znak Związku OSP RP - druh Maciej Kandefer,

- Medal Honory im. Bolesława Chomicza - druh Zbigniew Szałankiewicz,

- Medale Złote - druhowie: Tomasz Kwiatkowski, Grzegorz Mroczkowski, Tadeusz Mroczkowski i Szczepan Ciepły,

- Medale Srebrne - druhowie: Szymon Kielar, Tomasz Kapłon, Paweł Pelczar, Filip Szczudlik, Sławomir Szybka, Krzysztof Kijanka, Grzegorz Kijanka, Marcin Kornasiewicz,

- Medal Brązowy - druh Seweryn Krupski,

- Odznaki "Strażak Wzorowy" - druhowie: Hubert Rysz, Mateusz Kwiatkowski, Marcin Rymarowicz i Marcin Bulwan,

- Odznaki "Za wysługę lat" - druhowie: Zbigniew Kozak (65 lat), Józef Skubel (65 lat), Józef Kwiatkowski (65 lat), Edward Szałankiewicz (65 lat), Kazimierz Chynał (60 lat), Jan Ciepły (45 lat), Jan Krężel (45 lat), Alfred Kielar (40 lat), Wiesław Szafran (40 lat), Andrzej Knurek (25 lat), Konrad Kopecki (25 lat), Tomasz Mroczkowski (25 lat), Marcin Semenowicz (25 lat), Andrzej Szałankiewicz (25 lat), Błażej Ziemiański (25 lat), Michał Czech (20 lat), Wojciech Mroczkowski (20 lat), Marcin Kornasiewicz (20 lat) i Maciej Niemczyk (20 lat),

- Dyplomy Uznania: druhowie: Adam Ziemiański, Łukasz Ziemiański, Jakub Knurek, Mieszko Szybka, Maciej Białas, Radosław Wroniak, Bartłomiej Pisula, Damian Ciupa, Jakub Ladziński, Paweł Krupa, Patryk Sobiecki, Kamil Węgrzyniak, Patryk Tokarski, Szymon Kwiatkowski, Mateusz Wołczański, Piotr Wołczański, Grzegorz Wołczański, Witold Szałankiewicz, Adrian Feleńczak, Kamil Feleńczak, Jakub Pojnar, Karol Pojnar, Paweł Kielar, Piotr Zawojski, Tomasz Niepewny oraz druhny: Natalia Bury, Katarzyna Szul, Magdalena Skubel, Wiktoria Przybyła, Patrycja Józefczyk, Katarzyna Pojnar, Wiktoria Kielar, a także Pani Marta Suwała, Starsza Grupa Mażoretek i Młodsza Grupa Mażoretek.

Po wręczeniu medali, odznaczeń i dyplomów głos zabrali: Wojewoda Podkarpacka, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska oraz Zastępca Komendanta PSP Sanok, st. bryg. mgr Lesław Penar.

Uroczystość uświetniły występy Orkiestry Dętej OSP Zarszyn oraz Orkiestry Dętej OSP Besko wraz z Mażoretkami.

at

 

 

Sprawozdanie Wójta Rady Gminy Besko na VII sesji Rady Gminy Besko

Category: Videorelacje
Utworzone: piątek, 26, czerwiec 2015 06:22

BESKO / W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Besko. Program obrad został rozszerzony o dwa punkty dotyczące pozwoleń na dzierżawę nieruchomości.

DSC02481 Kopiowanie

Po zatwierdzeniu protokołu z ostatniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z wykonania uchwał i działalności Wójta Gminy Besko, Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego,

- w sprawie zmian uchwały budżetowejna 2015 rok,

- w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko,

- w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zajmującego się polityką energetyczną,

- w sprawie dzierżawy nieruchomości: o nr ewidencyjnym 870 na okres 3 lat, o nr ewidencyjnym 3797 na okres 5 lat (została odroczona) oraz o nr ewidencyjnym 1612/5.

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer zaznajomił radnych z pismami, jakie wpłynęły do Rady Gminy. O pomoc w dofinansowaniu wyjazdu na rekolekcje w ośrodku "Nadzieja" w Dubiecku dla młodych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Besku poprosił opiekun beskiego KSM. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Kolejne pismo przysłali mieszkańcy Beska, którzy użytkują plac targowy, z podaniem o zróżnicowanie opłaty targowej dla jej poszczególnych użytkowników. Do Rady Gminy wpłynęło także pismo z prośbą o interwencję w sprawie naruszenia granicy łąki należącej do nadawcy. Kolejny wniosek dotyczył użyczenia jednego z pomieszczeń Domu Ludowego dla redakcji gazety "Nasze Besko". Wójt oraz Rada Gminy zadecydowała, że redakcja otrzyma odpowiednie lokum, ale w Gminnym Ośrodku Kultury. Ostatnie zapytanie skierowano do Wójta Gminy Besko, a odnosiło się ono do zagospodarowania budynku SKR w Besku. Możliwe, że obiekt zostanie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i starszych.

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Besko:

 

Oficjalne otwarcie placu zabaw "Mymońlandii" FOTO i VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: piątek, 05, czerwiec 2015 16:28

MYMOŃ / W dniu 3 czerwca 2015 roku w Mymoniu oficjalnie otwarto plac zabaw o nazwie Mymońlandia, który wybudowano przy filii Zespołu Szkół w Besku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban, Dyrektor ZS Besko, Arkadiusz Nycz oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dominik Ziemiański. Zaproszonych gości powitała kierownik placówki, Danuta Szałankiewicz. Natomiast dzieci specjalnie z tej okazji przygotowały krótki program artystyczny.

DSC 0045 Kopiowanie Kopiowanie

 

 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: proboszcza parafii Besko, ks. Andrzeja Gila, Skarbnika Gminy Besko, Joanny Burczyk, Radnych Gminy Besko - Wojciecha Józefczyka oraz Zbigniewa Gierlickiego, sołtysa wsi Mymoń, Józefa Ćwiąkały, pracowników Urzędu Gminy Besko, Magdaleny Dudy oraz Krystyny Przybyły-Ostap. Na otwarciu zjawili się również licznie mieszkańcy miejscowości wraz z dziećmi.

Plac zabaw okazał się wspaniałym prezentem Urzędu Gminy Besko dla dzieci z Mymonia z okazji Dnia Dziecka. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Odnowy wsi. Została sfinansowana ze środków europejskich. Na decyzję w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie placu zabaw gmina Besko czekała od 2013 roku. Dopiero początkiem tego roku Urząd Marszałkowski w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował wniosek. Projekt obejmował nie tylko budowę placu zabaw, ale również zagospodarowanie centrum Mymonia, czyli skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Olzą, gdzie powstało miejsce wypoczynku wraz z ławeczkami, niewielkimi ogródkami kwiatowymi oraz tablicami informacyjnymi o miejscowości. Inwestycja musiała zostać zakończona do końca maja. Krótki okres realizacji nie zniechęcił gminy Besko i projekt zrealizowano w wymaganym czasie.

at

 

Święto Konstytucji 3 Maja w Besku FOTO i VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: wtorek, 05, maj 2015 14:23

BESKO / W minioną niedzielę na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Besku odbyły się uroczystości związane z obchodami święta Konstytucji 3 Maja.

DSC 2470 Kopiowanie Kopiowanie

 

 

Z tej okazji zebrani mogli wysłuchać wystąpienia okolicznościowego Wójta Gminy Besko, pana Mariusza Bałabana, a także zobaczyć program artystyczny przygotowany przez gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Besku pod okiem pana Przemysława Gąski. Tematem przedstawienia było uchwalenie pierwszej Konstytucji w Polsce. W ten sposób publiczność miała możliwość przypomnienia sobie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej ojczyzny.

Dodatkowo całe wydarzenie uświetnił koncert melodii patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą OSP Besko.

 

at

 

I Bieg Uliczny Konstytucji 3 Maja w Besku FOTO i VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: wtorek, 05, maj 2015 14:00

BESKO / W dniu 3 maja 2015 roku w Besku odbył się I Uliczny Bieg Konstytucji 3 Maja. Inicjatorem wydarzenia była nauczycielka wychowania fizycznego w tutejszej szkole, pani Elżbieta Pawłucka, zaś organizatorami: Zespół Szkół w Besku oraz Wójt Gminy Besko, pan Mariusz Bałaban.

DSC 2390 Kopiowanie Kopiowanie

 

 

Pogoda dopisała i na starcie stanęło sporo uczestników. Zawody rozpoczęły się i zakończyły na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku. Dystans, który musieli przebiec zawodnicy, wynosił 3 km. W biegu wzięły udział 42 osoby w różnym wieku.

Jako pierwszy na metę dobiegł Maciej Hunia. Tuż za nim na miejscu drugim uplasował się Paweł Stach. Ostatnie miejsce na podium zajął Jonasz Mermer.

Rozdanie nagród nastąpiło w trakcie uroczystości związanych z obchodami święta Konstytucji 3 Maja na sali widowiskowej GOK-u w Besku. Kilka słów do zawodników skierował Wójt Gminy Besko, popierając tego typu idee oraz zaznaczając, że w całej Polsce Biegi Konstytucji 3 Maja stają się coraz popularniejsze.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Zwycięzca wraz z dwoma pozostałymi laureatami odebrał Puchary z rąk Wójta Gminy Besko. Puchary otrzymali również: najstarsza uczestniczka biegu - pani Agnieszka Szałankiewicz, najstarszy zawodnik - pan Krzysztof Urbanik oraz najmłodsza zawodniczka - Justyna Szałankiewicz. Pozostali zawodnicy wraz z laureatami dostali pamiątkowe medale.

Miejmy nadzieję, że to nieostatni Bieg Uliczny w Besku i w kolejnym roku mieszkańcy gminy i okolic będą mieli możliwość, jeśli nie uczestniczenia, to przynajmniej kibicowania trzeciomajowym biegaczom.

 

at

 

 

Majówka Ortograficzna w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku FOTO

Category: Fotorelacje
Utworzone: poniedziałek, 04, maj 2015 15:20

BESKO / 2 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku odbyła się „Majówka ortograficzna z Panem Tadeuszem” oraz dyktando o „Pióro Wójta”.

DSC 04883-1024x678

W zmaganiach z ortografią wzięło udział dwanaście drużyn:

LKS „Przełom Besko”

Fundacja „Otwarte drzwi”

Ochotnicza Straż Pożarna w Besku

Urząd Gminy w Besku

Rada Rodziców przy ZS Besko

Nauczyciele ZS Besko

Szkoła Podstawowa w Besku

Gimnazjum w Besku

Klub seniora

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko „Beskowianki”

KSM Besko

SPZPOZ

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Rady Rodziców,

 drugie Nauczyciele ZS Besko, natomiast trzecie miejsce SPZPOZ

Dyktando najlepiej napisały Pani Zofia Bocoń  jeden błąd, i Pani Sandra Ziemiańska dwa błędy. Gratulujemy.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych zmagań ortograficznych.

 

 

źródło: GOK w Besku

V sesja Rady Gminy Besko FOTO i VIDEO

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 27, marzec 2015 14:20

BESKO / W dniu 26 marca 2015 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Besko. Do ustalonego porządku obrad wprowadzono podjęcie uchwały o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Besko.

DSC 0169 Kopiowanie

Wszystkie uchwały uwzględnione w rozkładzie obrad zostały podjęte, m.in. zakwalifikowanie niektórych dróg do dróg gminnych, sprzedaż działki gminnej w trybie bezprzetargowym, dzierżawa nieruchomości gminnej przez Polski Związek Gołębi Pocztowych, kryteria rekrutacji dzieci spoza obszaru gminy do oddziałów przedszkolnych, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko oraz zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015.

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer przeczytał kilka pism, które wpłynęły do Rady Gminy. Pierwsze pismo zostało przysłane z Centrum Jana Pawła II z prośbą o wsparcie finansowe. Drugie dotyczyło prośby Miasta Krosna o przyłączenie się do apelu skierowanego do Zarządu Województwa Podkarpackiego o powstanie bezpośredniego połączenia kolejowego Krosna z Rzeszowem, co skróciłoby czas podróży nawet o godzinę. Trzecie pismo odnosiło się do prośby mieszkańca Beska o położenie asfaltu na odcinku około 30 m od ulicy Wolskiej w kierunku cmentarza greckokatolickiego. Czwarte pismo, również od mieszkańców Beska, zawierało prośbę o przyłączenie kanalizacji do budynku mieszkalnego.

Rada Gminy obradowała również nad problem ulicy prowadzącej do ośrodków zdrowia w Besku. Pomimo zamontowania luster, które powinny ułatwić życie kierowcom, nadal pojawiają się trudności w przejeździe. Druga sprawa, którą zajęli się Radni na wniosek jednego z nich, dotyczyła opłat pobieranych od osób handlujących na rynku w Besku, którzy przyjeżdżają z miejscowości położonych poza terenem gminy. Padła propozycja, żeby zwiększyć opłaty za użytkowanie przez te osoby miejsc na rynku.

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Besko

 

 

Zaproszenie na seminarium "Fotograficzna podróż przez Wszechświat"

Category: Plenery i wystawy
Utworzone: środa, 11, marzec 2015 10:22

Wójt Gminy Besko i szkoła w Mymoniu zapraszają na seminarium "Fotograficzna podróż przez Wszechświat", które odbędzie się w dniu 15 marca 2015r. o godzinie  17.00 w Domu Strażaka w Mymoniu.

Seminarium poprowadzi Mariusz Świętnicki.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

 

3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Besko w sprawie wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko - Poręby

Category: Gmina
Utworzone: czwartek, 05, marzec 2015 12:14

OBWIESZCZENIE

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko

nr 50.4.2015 z dnia 03.03. 2015r. informuję, iż wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

sołectwa Besko – Poręby zaplanowane na dzień

12 kwietnia 2015 roku zostaną przeprowadzone w 

Sali Domu Ludowego w Porębach

o godz. 11.15

 

Zgodnie ze Statutem sołectwa kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zgłasza się w trakcie Zebrania Wyborczego zgodnie z ustalonym porządkiem obrad

 

Informacje na temat organizacji i przebiegu wyborów w sołectwie będą udzielane zainteresowanym  w sekretariacie Urzędu Gminy Besko w pokoju nr 7.

 

Wójt Gminy Besko

                                                                                           Mariusz Bałaban

 
herb besko
 
Urząd Gminy Besko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Besko w sprawie wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń

Category: Gmina
Utworzone: czwartek, 05, marzec 2015 12:07

OBWIESZCZENIE

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko nr 50.4.2015  z dnia 03.03. 2015r. informuję, iż wybory Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Mymoń zaplanowane na dzień 12 kwietnia 2015 roku zostaną przeprowadzone w 

Szkole Podstawowej w Mymoniu

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00

 

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej na ustalonych drukach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 20 marca 2015 r. do godz. 15.30. Kandydaci na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej powinni uzyskać poparcie co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze w sołectwie wyrażających swoje poparcie własnoręcznym podpisem na liście poparcia

 

Rada Sołecka sołectwa Mymoń może liczyć od 5 do 10 członków

 

Kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej (maksymalnie - 2) mogą zgłaszać ważnie zgłoszeni kandydaci na Sołtysów do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 15.30

Sołeckie Komisje wyborcze mogą liczyć od 3 do 5 osób, w tym jeden członek z urzędu wskazany przez Wójta Gminy

(w przypadku większej liczby zgłoszeń przed ustaleniem składów Komisji zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie)

 

Druki zgłoszeń kandydatów, list poparcia kandydatów oraz zgłoszeń do Sołeckiej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej BIP gminy Besko, www.besko.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Besko w pokoju nr 7

Wójt Gminy Besko

                   Mariusz Bałaban

 

 

Załączniki:

Zgłoszenie na członka sołeckiej komisji wyborczej

Zgłoszenie na sołtysa i członka rady sołeckiej

herb besko

 
Urząd Gminy Besko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Besko w sprawie wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko

Category: Gmina
Utworzone: czwartek, 05, marzec 2015 12:04

OBWIESZCZENIE

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko nr 50.4.2015 z dnia 03.03. 2015r. informuję, iż wybory Sołtysa
oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Besko zaplanowane na dzień 12 kwietnia 2015 roku zostaną przeprowadzone w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Besku

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej na ustalonych drukach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 20 marca 2015 r. do godz. 15.30. Kandydaci na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej powinni uzyskać poparcie co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze w sołectwie wyrażających swoje poparcie własnoręcznym podpisem na liście poparcia

 

Rada Sołecka sołectwa Besko może liczyć od 5 do 10 członków.

 

Kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej (maksymalnie - 2) mogą zgłaszać ważnie zgłoszeni kandydaci na Sołtysów do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 15.30

Sołeckie Komisje wyborcze mogą liczyć od 3 do 5 osób, w tym jeden członek z urzędu wskazany przez Wójta Gminy

(w przypadku większej liczby zgłoszeń przed ustaleniem składów Komisji zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie)

 

Druki zgłoszeń kandydatów, list poparcia kandydatów oraz zgłoszeń do Sołeckiej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej BIP gminy Besko, www.besko.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Besko w pokoju nr 7

 

Wójt Gminy Besko

                   Mariusz Bałaban

 

 

Załączniki:

Zgłoszenie na członka sołeckiej komisji wyborczej

Zgłoszenie na sołtysa i członka rady sołeckiej

herb besko
 
Urząd Gminy Besko
 

V Wystawa Wielkanocna w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku

Category: Plenery i wystawy
Utworzone: środa, 25, luty 2015 09:16

BESKO / Gminny Ośrodek Kultury w Besku i Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko „Beskowianki” zapraszają na V Wystawę Wielkanocną, która odbędzie się 29 marca 2015 roku. Wystawa będzie czynna od godziny 9.00 w sali widowiskowej GOK-u. O godzinie 15.00 wystąpią dzieci z Przedszkola Sióstr Felicjanek i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Pisankę. Patronat honorowy wystawy objął Wójt Gminy Besko.

gminny osrodek kultury wielkanoc 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Besko

Category: Gmina
Utworzone: poniedziałek, 16, luty 2015 09:33

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BESKO

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Besko

nr 0050.2.2015 z dnia 13.02.2015 r., informuję, iż 

 

wybory Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich sołectw Besko, Mymoń i Besko-Poręby

 

odbędą się w dniu 12 kwietnia 2015 roku

 

Szczegółowy harmonogram i Regulamin Wyborów dla poszczególnych sołectw zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Wójta i podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Gminy Besko

 

Wszystkie druki zgłoszeń kandydatów oraz list poparcia kandydatów będą dostępne na stronach internetowych gminy Besko lub w sekretariacie Urzędu Gminy Besko po oficjalnym ogłoszeniu Harmonogramu oraz Regulaminu Wyborów

 

Wójt Gminy Besko

Mariusz Bałaban

herb besko
Urząd Gminy Besko
 
 

IV sesja Rady Gminy Besko i sprawozdanie Wójta Gminy Besko FOTO i VIDEO

Category: Gmina
Utworzone: środa, 04, luty 2015 10:10

BESKO / W dniu 3 lutego 2015 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Besko. Porządek obrad został rozszerzony o dwa punkty dotyczące zawarcia umowy najmu wiaty handlowej oraz dzierżawy pięciu nieruchomości w Besku. Obie uchwały zostały rozpatrzone pozytywnie.

DSC 0002 Kopiowanie

 

Na posiedzeniu Rady uchwalono również uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom: Besko, Besko-Poręby oraz Mymoń. W statutach sołectw Besko i Mymoń zachowano dotychczasową formę wyboru sołtysa drogą głosowania w lokalu wyborczym. Natomiast w sołectwie Besko-Poręby zmieniono formę wyborów na przeprowadzenie głosowania w czasie zebrania wiejskiego. Głosowanie będzie tajne, połączone z natychmiastowym liczeniem głosów. Ustalono również wysokość miesięcznych diet dla sołtysów. Na kwotę diet składają się: kwota bazowa, dodatek różnicujący od liczby mieszkańców danego sołectwa oraz zapłata za opiekę nad Domem Ludowym.

Poza tym przyjęto uchwałę dotyczącą zasad przyznawania stypendiów sportowych i uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Na sesji powołano także Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku. W jej skład weszli następujący radni: Wojciech Sokołowski, Wojciech Józefczyk i Marcin Semenowicz.

Wydatki uwzględnione w budżecie Gminy Besko wzrosły. Wiąże się to z dwiema inwestycjami, których gmina się podejmie. Pierwsza dotyczy budowy placu zabaw w Mymoniu, druga zaś modernizacji magistrali wodociągowej na odcinku Sieniawa-Besko. W obu przypadkach gmina Besko może liczyć na znaczne kwoty dofinansowania z Urzędu Województwa Podkarpackiego.

Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz działalności od ostatniej sesji przedstawił Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban. Poniżej zapraszamy do obejrzenia relacji.

Pogoda Besko z serwisu

Promowane firmy

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

O Gminie Besko

beskoGmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktMapa Beska
punktMiejscowości
punktUrząd Gminy
punktHistoria Gminy
punktPolicja
punktUrząd pocztowy
punktOśrodki Zdrowia

punktSzkoły
punktPrzedszkola
punktKościoły
punkt Stowarzyszenia
punktOSP w gminie
punktGaleria
punktNoclegi

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy                   
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktW kinie
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktSklepy spożywcze
punktPizza na telefon
punkt Jedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Miejscowości

beskoMiejscowości Gminy Besko i przydatne informacje:

punktBesko      


punktMymoń

Komunikacja

ikonka_7Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktBesko

punktPrywatni

Ciekawe miejsca

ikonka_6Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Gminy Besko
punktKapliczki

Ostatnie komentarze