fotovideo

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie

ustrzyki

zarszyn

 ebukowsko-jpg

izagorz-jpg

etyrawa-jpg

ekomancza-jpg

lesko

zarszyn

brzozow

wbieszczadach.net

wsanok

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem ebesko.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

 

Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ebesko.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Zdjęcia

Internetowa galeria zdjęć Gminy Besko

Zapraszamy do wysyłania zdjęć na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

reklama

17 items tagged "sesja Rady Gminy Besko"

Wyników 1 - 17 z 17

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 10, luty 2016 14:49

BESKO / W dniu 10 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Besko miała miejsce XIV sesja Rady Gminy Besko. Z porządku obrad usunięto punkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Włączono do obrad punkt 14 dotyczący uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.

DSC03857 Kopiowanie

Radni jednomyślnie przyjęli sześć uchwał, w tym dwie uchwały budżetowe oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Besko, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Besko (ulicę boczną do ulicy Kolejowej nazwano ulicą Północną), podjęcia uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Radni uchwalili również, ale niejednomyślnie, uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku. Nowym przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego w radzie została Małgorzata Florian, która zastąpiła na tym stanowisku Zofię Bocoń.

Radni odrzucili dwie uchwały, obie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Zmiany w budżecie wynikły z trzech przedsięwzięć, do których realizacji na najbliższe lata przygotowuje się Gmina Besko. Mianowicie: przebudowy i budowy poddasza ZS w Besku, poprawy efektywności energetycznej budynków ZS w Besku oraz rozwój e-usług.

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Wójta Gminy Besko z wykonania uchwał i z działalności między sesjami oraz wolne wnioski i zapytania.

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

Wolne wnioski i zapytania

O G Ł O S Z E N I E XIV Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 05, luty 2016 08:55

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE XIV SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5.    Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Besko.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Besko.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
15.    Wolne wnioski i zapytania.
16.     Zakończenie sesji.

 

Urząd Gminy Besko
herb besko

Gmina Besko przygotowuje wnioski do dwóch programów

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 29, styczeń 2016 08:12

GMINA BESKO / Na XIII, nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy Besko radni podjęli dwie istotne uchwały.

DSC03580-001 Kopiowanie

Pierwsza z nich dotyczyła zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łączących się ze sobą odcinków drogi gminnej – ulicy Kościelnej z droga powiatową na odcinku Wzdów – Besko oraz drogi gminnej (boczna od ul. Leśnej w Mymoniu) z drogą powiatową na odcinku Besko – Mymoń.

– Powiat Sanocki po wstępnych rozmowach zgodził się na takie porozumienie. Zakres wspólnej realizacji obejmuje tylko skrzyżowania łączonych odcinków dróg gminnych z powiatowymi – zaznaczył Wójt Gminy Besko, Mariusz Bałaban.

Dzięki nawiązaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sanoku Gmina Besko uzyska dodatkowy punkt w procesie rekrutacji do programu „Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 i 2020” na przebudowę wymienionych dróg. Pośpiech w podjęciu uchwały został podyktowany tym, że nabór trwa do końca miesiąca.

– Ten dodatkowy punkt daje nam szansę, że wniosek zostanie wciągnięty na listę, choć niekoniecznie uzyska dofinansowanie – uzasadniał Wójt Mariusz Bałaban. – Wszystko zależy od tego jak dużo będzie wniosków z większą punktacją niż nasza. Robiliśmy wszystko, by zdobyć jak największą ilość punktów.

Co dalej z wnioskiem i czy Gmina Besko otrzyma dofinansowanie dowiemy się za kilka miesięcy.

Druga z uchwał dotyczyła przystąpienia Gminy Besko do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” Działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”. Do projektu przystąpią również Gmina Sanok i Gmina Solina.

– Uchwała to wynik intensywnych rozmów pomiędzy gminami zainteresowanymi realizacją tego wniosku – mówił Wójt Mariusz Bałaban. – Rozmowy rozpoczęto w gronie pięciu gmin. Przystąpienie do projektu zadeklarowało trzy gminy: Gmina Besko, Gmina Sanok i Gmina Solina.

Zakres projektu obejmie wiele narzędzi, które pozwolą każdemu mieszkańcowi za pomocą systemów elektronicznych oraz Internetu monitorować stan spraw załatwianych w systemie informatycznym Gminy Besko. E-usługi umożliwiłyby prowadzenie płatności oraz wgląd w stan finansów (np. podatków lub opłat za kanalizację) poszczególnego płatnika. Ten system będzie umożliwiał też składanie deklaracji elektronicznych.

Pomysłów na jego wykorzystanie jest bardzo wiele. Jednym z ciekawszych jest utworzenie e-dziennika w Zespole Szkół w Besku, który usprawniłby pracę nauczycieli przy wypełnianiu dokumentów, a rodzicom umożliwił wgląd w oceny, obecności i uwagi swoich dzieci. Niestety na rozstrzygnięcie czy wniosek został zaakceptowany również trzeba będzie poczekać.

Radni jednogłośnie podjęli obydwie uchwały.

at

Sprawozdanie z XII sesji Rady Gminy Besko

Category: Gmina
Utworzone: środa, 30, grudzień 2015 09:22

BESKO / W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy Besko. Do porządku obrad dodano jeden punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi głównej do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu. Podjęta uchwała odnosiła się do ulicy Kościelnej. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Zapraszamy do obejrzenia sprawozdania i informacji Wójta Gminy Besko oraz wolnych wniosków i zapytań.

DSC 0906 Kopiowanie

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

Wolne wnioski i zapytania

O G Ł O S Z E N I E XII Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.13.00

Category: Gmina
Utworzone: środa, 23, grudzień 2015 08:21

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE XII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.13.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2016-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Besko na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13.  Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko

Sprawozdanie z XI sesji Rady Gminy Besko VIDEO

Category: Videorelacje
Utworzone: środa, 02, grudzień 2015 09:13

BESKO / W dniu 27 listopada 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Besko. Do porządku obrad dołączono trzy punkty w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Rzeszowie. Jednak uchwała została podjęta w wolnych wnioskach i zapytaniach. Poniżej zamieszczamy sprawozdania Wójta oraz Wolne wnioski i zapytania.

DSC03580-001 Kopiowanie

 

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał na XI sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania na sesji w dniu 27.11.2015r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E X Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 30, październik 2015 07:11

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE X SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek oraz wzoru informacji o lasach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Besko na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Besko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Gminy Besko z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”.
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 214/2015.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko
 

Sprawozdanie Wójta Rady Gminy Besko na VII sesji Rady Gminy Besko

Category: Videorelacje
Utworzone: piątek, 26, czerwiec 2015 06:22

BESKO / W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Besko. Program obrad został rozszerzony o dwa punkty dotyczące pozwoleń na dzierżawę nieruchomości.

DSC02481 Kopiowanie

Po zatwierdzeniu protokołu z ostatniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z wykonania uchwał i działalności Wójta Gminy Besko, Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego,

- w sprawie zmian uchwały budżetowejna 2015 rok,

- w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko,

- w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zajmującego się polityką energetyczną,

- w sprawie dzierżawy nieruchomości: o nr ewidencyjnym 870 na okres 3 lat, o nr ewidencyjnym 3797 na okres 5 lat (została odroczona) oraz o nr ewidencyjnym 1612/5.

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer zaznajomił radnych z pismami, jakie wpłynęły do Rady Gminy. O pomoc w dofinansowaniu wyjazdu na rekolekcje w ośrodku "Nadzieja" w Dubiecku dla młodych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Besku poprosił opiekun beskiego KSM. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Kolejne pismo przysłali mieszkańcy Beska, którzy użytkują plac targowy, z podaniem o zróżnicowanie opłaty targowej dla jej poszczególnych użytkowników. Do Rady Gminy wpłynęło także pismo z prośbą o interwencję w sprawie naruszenia granicy łąki należącej do nadawcy. Kolejny wniosek dotyczył użyczenia jednego z pomieszczeń Domu Ludowego dla redakcji gazety "Nasze Besko". Wójt oraz Rada Gminy zadecydowała, że redakcja otrzyma odpowiednie lokum, ale w Gminnym Ośrodku Kultury. Ostatnie zapytanie skierowano do Wójta Gminy Besko, a odnosiło się ono do zagospodarowania budynku SKR w Besku. Możliwe, że obiekt zostanie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i starszych.

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Besko:

 

O G Ł O S Z E N I E VII Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: środa, 24, czerwiec 2015 13:32

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE VII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiezwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie sesji.

 

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

O G Ł O S Z E N I E VII Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 23, czerwiec 2015 13:20

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE VII SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiezwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Besko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Besko do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie sesji.

Urząd Gminy Besko
 
herb besko

Sprawozdania z działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych

Category: Videorelacje
Utworzone: poniedziałek, 04, maj 2015 13:37

BESKO / W dniu 30 kwietnia 2015 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Besko. Porządek obrad był bardzo rozbudowany. Przed rozpoczęciem spotkania Wójt Gminy Besko wręczył stypendium sportowe trzem najlepszym sportowcom w gminie.

DSC02108 Kopiowanie

Środki na ten cel w tym roku zostały zadysponowane w budżecie. Ogółem stypendium przydzielono ośmiu osobom. Komisja decyzyjna wszystkim laureatom przyznała dyplomy oraz nagrody pieniężne w zależności od osiągnięć. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Paweł Jaślar - trener piłki nożnej, którego reprezentował Adam Białas, Prezes Przełomu Besko. Drugie miejsce również zdobył trener piłki nożnej, Mateusz Kolanko, trzecie Szymon Turek - zawodnik rajdowo-motocyklowy.

Pozostałe osoby, które otrzymały stypendium to:

Maksymilian Bednarz - hokej,

Patrycja Nycz - lekkoatletyka,

Marzena Rajter - lekkoatletyka,

Eryk Turek - rajdy motocyklowe,

Patryk Turek - rajdy motocyklowe.

DSC02116 Kopiowanie

Po rozdaniu nagród Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer otworzył VI sesję Rady Gminy Besko. Radni zatwierdzili na niej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich zasięgu oraz przychylili się również do przedłużenia dzierżawy gminnej działki o numerze 247 na kolejne 3 lata. W trakcie realizowania kolejnych punktów obrad radni wysłuchali poszczególnych sprawozdań z działalności Wójta Gminy Besko od ostatniej sesji i za rok 2014, a także sprawozdań z działalności poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych w ubiegłym roku, które można wysłuchać poniżej.

DSC02149 Kopiowanie

 

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał

 

 

Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Besko

 

 

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2014 rok

 

 

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku za 2014 rok

 

 

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku za 2014 rok

 

 

Sprawozdanie Wójta za 2014 rok

 

 

O G Ł O S Z E N I E VI Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: wtorek, 28, kwiecień 2015 13:20

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE VI SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Wręczenie nagród sportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.”.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Besko.
 10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2014 rok.
 11. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku za 2014 rok.
 12. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku za 2014 rok.
 13. Sprawozdanie Wójta za 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko

V sesja Rady Gminy Besko FOTO i VIDEO

Category: Gmina
Utworzone: piątek, 27, marzec 2015 14:20

BESKO / W dniu 26 marca 2015 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Besko. Do ustalonego porządku obrad wprowadzono podjęcie uchwały o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Besko.

DSC 0169 Kopiowanie

Wszystkie uchwały uwzględnione w rozkładzie obrad zostały podjęte, m.in. zakwalifikowanie niektórych dróg do dróg gminnych, sprzedaż działki gminnej w trybie bezprzetargowym, dzierżawa nieruchomości gminnej przez Polski Związek Gołębi Pocztowych, kryteria rekrutacji dzieci spoza obszaru gminy do oddziałów przedszkolnych, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko oraz zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015.

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy, Maciej Mermer przeczytał kilka pism, które wpłynęły do Rady Gminy. Pierwsze pismo zostało przysłane z Centrum Jana Pawła II z prośbą o wsparcie finansowe. Drugie dotyczyło prośby Miasta Krosna o przyłączenie się do apelu skierowanego do Zarządu Województwa Podkarpackiego o powstanie bezpośredniego połączenia kolejowego Krosna z Rzeszowem, co skróciłoby czas podróży nawet o godzinę. Trzecie pismo odnosiło się do prośby mieszkańca Beska o położenie asfaltu na odcinku około 30 m od ulicy Wolskiej w kierunku cmentarza greckokatolickiego. Czwarte pismo, również od mieszkańców Beska, zawierało prośbę o przyłączenie kanalizacji do budynku mieszkalnego.

Rada Gminy obradowała również nad problem ulicy prowadzącej do ośrodków zdrowia w Besku. Pomimo zamontowania luster, które powinny ułatwić życie kierowcom, nadal pojawiają się trudności w przejeździe. Druga sprawa, którą zajęli się Radni na wniosek jednego z nich, dotyczyła opłat pobieranych od osób handlujących na rynku w Besku, którzy przyjeżdżają z miejscowości położonych poza terenem gminy. Padła propozycja, żeby zwiększyć opłaty za użytkowanie przez te osoby miejsc na rynku.

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Besko

 

 

O G Ł O S Z E N I E V Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: poniedziałek, 23, marzec 2015 08:27

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE V SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Besko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko

O G Ł O S Z E N I E IV Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 3 lutego 2015 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: czwartek, 29, styczeń 2015 14:14

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE IV SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 3 lutego 2015 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Besko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Besko-Poręby.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Mymoń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Besko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zakończenie sesji.
Urząd Gminy Besko
 
herb besko

O G Ł O S Z E N I E III Sesja Rady Gminy Besko odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 13.00

Category: Gmina
Utworzone: poniedziałek, 29, grudzień 2014 09:08

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz.13.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2015–2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Besko na 2015 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie sesji.

 

herb besko

Urząd Gminy Besko

SESJA RADY GMINY W BESKU 30 września 2014 r. o godz.10.00

Category: Gmina
Utworzone: środa, 24, wrzesień 2014 09:33

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Podsumowanie realizacji projektu „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”
 2. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 6. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwaływ sprawie dzierżawy nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
 9. Podjęcie uchwaływ sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Besko, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie sesji.
herb besko
 
Urząd Gminy Besko
Pogoda Besko z serwisu

Promowane firmy

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

O Gminie Besko

beskoGmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktMapa Beska
punktMiejscowości
punktUrząd Gminy
punktHistoria Gminy
punktPolicja
punktUrząd pocztowy
punktOśrodki Zdrowia

punktSzkoły
punktPrzedszkola
punktKościoły
punkt Stowarzyszenia
punktOSP w gminie
punktGaleria
punktNoclegi

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy                   
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktW kinie
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktSklepy spożywcze
punktPizza na telefon
punkt Jedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Miejscowości

beskoMiejscowości Gminy Besko i przydatne informacje:

punktBesko      


punktMymoń

Komunikacja

ikonka_7Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktBesko

punktPrywatni

Ciekawe miejsca

ikonka_6Gmina Besko –  leży w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, pomiędzy Krosnem a Sanokiem, na wysokości.... więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Gminy Besko
punktKapliczki

Ostatnie komentarze